Jess

Nielsen

25428050 jess@fremad.net Mariager

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Udbytte kommer ikke af sig selv. Det kræver fantasi, struktur, målrettethed og risikovillighed. Baseret på mere end 40 års erfaring som leder og chef fra Forsvaret er jeg drevet af mit engagement, min fornuft og min samvittighed. Derfor kan jeg bidrage til SMV håndtering af både kortsigtede udfordringer og langsigtede strategiske målsætninger.

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Organisationsudvikling og forandringsledelse

Organisationsudvikling er kun en overskrift for forandring af alle aspekter i en SMV. Samtidig udvikling af relevante metoder/processer, teknologi og kompetencer kræver motivation og kreativitet ved både bestyrelse, direktion og medarbejdere. Jeg kan bidrage med innovation og fokus på strategiske mål samtidigt med at dagligdagen skal fungere.

Risikostyring og Krisestyring

Risiko- og krisestyring er ikke raketvidenskab - heller ikke for SMV. Det kræver først og fremmest rettidige, strukturerede og sikre informationer om egne og omverdenens styrker og svagheder samt vilje til at holde fokus på målet. Jeg kan bidrage til en metodisk styring og med en rolig hånd, når der skal besluttes og handles.

Rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling og talentudvikling

Rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling af medarbejdere er afgørende for SMV overlevelse. En god løn er sjældent nok i længden. Med min brede erfaring med medarbejdere i alle aldersgrupper kan jeg bidrage til at sikre konkurrenceevnen i den stigende kamp om engagerede og kompetente medarbejdere.

Mine generelle kompetencer

Forretningsudvikling

Effektive forretningsgange, enkel dokumentation og respekt for andre menneskers tid til rådighed er forudsætningen for SMV mentale og økonomiske overskud til kreativitet og risikovillighed. Jeg kan bidrage med idéer til, hvordan der kan optimeres både på gulvet, ved direktionen og i bestyrelseslokalet.

Udvikling af mission-, vision- og strategi

For at udvikling af missioner, visioner og strategier i SMV skal give værdi kræves der både respekt for den aktuelle virkelighed og noget på spil for alle medarbejdere. Jeg kan bidrage med at gøre visioner og strategier realistiske og til at der over lang tid kan holdes fokus på fremtiden også i en travl hverdag.

Historiefortælling og kommunikation

En troværdig og inspirerende fortælling om en SMV er afgørende for tiltrækning af både medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. Fortællingen skaber fundamentet for den løbende interne og eksterne kommunikation. Jeg kan bidrage med kreativitet og erfaring fra samarbejde med både private og offentlige virksomheder, herunder i internationalt regi.

Min bestyrelses erfaring

Som leder og chef i Forsvaret med ansvar for fra 150-2000 medarbejdere har jeg stået i spidsen for og været en del af en række kreative og målrettede ledelsesteams, herunder i internationalt regi, hvor både nutiden og fremtiden samtidigt krævede fuld opmærksomhed.