Jens

Lassen

20184753 jens@ekspansion.com Aabenraa

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Erfaren og dedikeret bestyrelsesmedlem, bosat i Aabenraa, Sønderjylland, og aktiv især i region Syddanmark og Midtjylland. Jeg lægger i bestyrelsesarbejdet vægt på at være en aktiv sparringspartner - på møderne såvel som mellem dem - og har særlig stor erfaring med bestyrelsesarbejde i ejerledede virksomheder.

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Eksport

Jeg har solid eksporterfaring. Har arbejdet med eksport i forskellige sælger- og lederstillinger i mere end 25 år, solgt til mere end 60 lande og taler 6 sprog. Har også skrevet bog om eksport.

Salg og salgsledelse

Jeg har arbejdet med salg i mere end 35 år, været salgsleder i mere end 15 år og underviser i dag i emnet, ligesom jeg har skrevet flere bøger om det.

Strategi og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

Jeg har været involveret i mange strategiprocesser både gennem ansættelser og bestyrelsesposter, og har særlig stor erfaring med udvikling af nye forretningsmodeller samt håndtering af vækstscenarier i netop små og mellemstore virksomheder.

Mine generelle kompetencer

Forretningsforståelse for små og mellemstore ejerledede virksomheder

Jeg er søn af en selvstændig erhvervsdrivende, driver selv selvstændig virksomhed og har desuden via 6 ansættelser og bestyrelseserfaring fra over 20 SMV virksomheder god indsigt i en ejerledet SMV virksomheds DNA.

Implementeringsevne

Jeg er først og fremmest praktiker med stor fokus på at strategier og planer kun virker, når de implementeres. Jeg har derfor særlig stor fokus på eksekvering og opfølgning i mit bestyrelsesarbejde.

Struktureret og systematisk

Dette er min, efter egen mening, vigtigste personlige kompetence og bidrager til at sikre at vedtagne handlinger altid tilpasses omverdenssituationen såvel som virksomhedens ressourcer og kompetencer.

Min bestyrelses erfaring

Mere end 10 års bestyreleserfaring. Bestyrelsesarbejde er i dag en væsentlig beskæftigelse. Sidder p.t. (2024) i 5 bestyrelser og et advisory board.