Jacob

Møller

27430267 jacob.moller@insatech.com Gentofte

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Lang erfaring ledelse, udvikling af organisationer, øget eksport, afsætning og indtjening i større og mindre virksomheder i DK og Udland. Har ledet virksomheder på 20 - 350 medarbejdere, med Danske og Udenlandske bestyrelser. Har selv siddet i koncernbestyrelser og ejerledede virksomheder

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Generel ledelse i eksporterende el og maskinvirksomheder

Mere end 25 års topledelse af danske selskaber i britiske og tyske koncerner, med fuldt P&L ansvar. Maskiner til kraftværker, raffinaderier, offshore, cement, fødevarer og medicinproduktion.

Restrukturering

Gennemført tre store restruktureringer. Lukning og flytning af fabrikker til Kina, UK og D. Udvikling af stor salgsorganisation med Pharma som mål. Omformet tre finske selskaber til et.

Markedsføring - Digitalt

Ny strats for markedsføring - 100% digitalt. Ny hjemmeside, SoMe fremstød, masser af SEO arbejde, forberedelse til e-commerce med succesfuldt resultat. Fra 0 til 12.0mio OI om måneden og voksende 45%

Mine generelle kompetencer

Salgsledelse

Maskiner og instrumenter til kraftværker, raffinaderier, offshore, cement, fødevarer og medicinproduktion. Salgvækst i Kina, Japan, USA og Danmark.

Kontrakt / Jura

Jeg har forhandlet kontrakter, claims og voldgifter i over 30 år. Kontrakter i Danmark, USA, Kina, Japan og de skandinaviske lande. Claims rigtigt mange steder, og tre voldgifter i Holland, UK og USA.

Risikoprocesser

Meget stor erfaring med udvikling og administrering af risikoprocesser, fra salg, kontrakt, leverandørhåndtering, kvalitet og mange interne processer.

Min bestyrelses erfaring

Best.formand i Entreprenørforretning, best.medlem i kedel-ingeninørselskab, best.medlem i Maskinforretning, Best.medlem i handelsselskaber og produktionsselskaber der alle har 50+% omsætning i udlandet for DI Regionalforening, mange koncern bestyrelser og Formand i Vordingborg erhvervsforening.