[hfcm id="5"]

Bestyrelsesarbejde er mere end fire årlige møder, gode frokoster og bestyrelseshonorarer. Bestyrelsesmedlemmer, der skaber værdi, har de rette erfaringer, kompetencer og engagement, for at rykke virksomhederne. Vil du være bestyrelsesmedlem og komme i betragtning til spændende bestyrelsesposter, er det netop disse ting, der kræves af dig.

En god måde at udvikle dig på som bestyrelsesmedlem er gennem relevante netværk. I denne artikel kan du læse, hvad det kræver at blive medlem af Danmarks største bestyrelsesnetværk, ASNET Board. Fordi vi brænder for at udvikle bestyrelsesarbejde blandt danske virksomheder, stiller vi krav til vores medlemmer. Det er grunden til, at vi har opstillet en række optagelseskriterier for dem, der ønsker at blive en del af netværket. Ca. 50% af dem, der viser interesse bliver optaget i vores bestyrelsesnetværk. Er du en af dem?

 

Et netværk for dig, der vil udvikle dig som bestyrelsesmedlem

”Vi prioriterer kvaliteten af kandidaternes kompetencer og indstilling til bestyrelsesarbejdet højere, end at få optaget mange nye medlemmer. Derfor har vi en formel optagelsesproces,” fortæller Erik Holst, formand for ASNET Boards optagelsesgruppe og medlem af ASNET Boards bestyrelse.

”Optagelseskriterierne til vores netværk er sat af ASNET Boards organisation og bestyrelse. Kriterierne administreres og anvendes af ASNET Boards optagelsesgruppe, der har ansvaret for håndtering af hele optagelsesprocessen – alt fra screening af kandidater, interviews og selve vurderingen og optagelsen,” fortsætter Erik.

Vores bestyrelsesnetværk tilbyder to former for medlemskab, executive og partner. Forskellen på de to typer medlemskab ligger primært i kravene til din erfaring som bestyrelsesmedlem. Du har altså mulighed for at blive medlem, selvom du endnu ikke har erfaring som bestyrelsesmedlem. Har du ambitioner som de fleste, vil du løbende – som din bestyrelseskarriere udvikler sig – stræbe efter at opnå partner-medlemskab, selvom du starter som executive-medlem. Derfor tager vi nedenfor udgangspunkt i kriterierne for partner-medlemmer.

Læs mere om de to typer af medlemskab til dig, der ønsker at udvikle din bestyrelseskarriere.

At blive bestyrelsesmedlem kræver mere end et flot CV. Din professionelle baggrund er naturligvis vigtig, men den er ikke alt. Derfor er optagelseskriterierne til vores bestyrelsesnetværk delt op i professionelle og personlige kompetencer.

 

Professionelle kompetencer

For at kunne skabe værdi i en bestyrelse, er du først og fremmest nødt til at besidde nogle professionelle kompetencer. For os er det en forudsætning, at du har erfaring som erhvervsleder og bestyrelsesmedlem.

”Det grundlæggende kriterium for at blive optaget som partner er, at du har en solid ledelsesmæssig erfaring. Det kan ske, at vi afviger, fordi der er kandidater, der har været ansat i meget store virksomheder eller koncerner. Men principielt forventer vi, at man som partner-medlem har arbejdet på direktionsniveau,” fortæller Erik.

Vil du sidde med til bords med virksomheders ledelse, er du nødt til at have den nødvendige forståelse for, hvad det indebærer. Herudover kræver et partner-medlemskab, at du også har bestyrelseserfaring.

”Det andet kernekriterium for at blive partner-medlem i ASNET Board er, at du har noget relevant bestyrelseserfaring. Det behøver ikke at være fra mange forskellige bestyrelsesposter, men du skal have noget erfaring fra bestyrelseslokalet. Og vi ser gerne, at erfaringen kommer fra eksterne bestyrelser. Bestyrelseserfaring kan selvfølgelig også omfatte flere ting. Har du for eksempel været i en direktion, så har du også været med til at arbejde tæt op ad bestyrelsen. Men dine chancer er størst, hvis du allerede har haft en eller flere bestyrelsesposter,” siger Erik.

Hvert bestyrelsesmedlem har deres spidskompetencer, som de kan bringe i spil i bestyrelsesarbejdet. Derfor kigger vi også på, hvilken funktionsmæssig baggrund og relevant viden, du har. Dine kompetencer og din viden skal kunne bidrage og skabe værdi til de bestyrelser og virksomheder, du havner i fremover. På den baggrund er det også vigtigt, at vores medlemmer repræsenterer en bred ramme af kompetencer, fagområder og viden, så vi alle kan udvikle hinanden.

 

Personlige kompetencer

Når rammerne for en bestyrelse eller et team sættes, er medlemmernes professionelle kompetencer og viden ikke alt. Vi tror på, at den stærkeste bestyrelse – eller en hvilken som helst gruppe – også bygger på kemi. Derfor er vores kandidaters personlige kompetencer også utroligt vigtige for os, og vurderingen har to sider, som Erik fortæller her:

”I optagelsen ligger der først og fremmest en vurdering af, om den her person passer ind i vores bestyrelsesnetværk – både for kandidatens og for de andre medlemmers skyld,” siger Erik og fortsætter:

”Herudover skal vi kunne se vedkommende som bestyrelsesmedlem i en ejerledet virksomhed. Det er til tider en kunst i sig selv at arbejde i en bestyrelse i direkte samarbejde med ejeren af virksomheden. Vi har en lang række virksomheder, der henvender sig til os for hjælp til at finde bestyrelsesmedlemmer. Så når vi kører en søgeproces for dem, står vi også inde for, at de personer, der søger, har en relevant bestyrelsesbaggrund og en tillidsskabende personlighed, der gør, at vedkommende er i stand til at arbejde i en ejerledet bestyrelse,” fortæller Erik.

Som en del af vurderingen af dine personlige kompetencer inkluderes også en redegørelse af dit relevante netværk.

”I ansøgningen skal kandidater beskrive det netværk, de har, som har relevans for deres fremtidige bestyrelseskarriere. Netværk generelt har i vores øjne en stor betydning for ens fremtidige jobs og bestyrelsesposter, og i vores bestyrelsesnetværk bidrager vi også til hinandens netværk. Her begynder vi altså at komme lidt tættere ind på personen,” siger Erik.

 

Bestyrelsesposter er ikke alt, der tæller

I forlængelse af de personlige kompetencer, er der et helt essentielt spørgsmål, vi hverken kan eller vil komme udenom: Hvorfor vil du være medlem af ASNET Board?

”Det er vigtigt for os at gøre kandidater opmærksomme på, at man ikke skal melde sig ind i ASNET Board, fordi man tror, at bestyrelsesposterne så kommer rullende af sig selv. ASNET Board er et netværk, hvor man udvikler sig fagligt, personligt og som bestyrelsesmedlem. Herudover er det en mulighed for at udvikle bestyrelsesarbejde i Danmark i samarbejde med ASNET Board,” understreger Erik.

Er bestyrelsesposter og honorarer alt, der interesserer dig, så er ASNET Board nok ikke stedet for dig. For at få gavn af et bestyrelsesnetværk skal du være engageret og investere tid i at udvikle dig som bestyrelsesmedlem. Du skal brænde for bestyrelsesarbejde. Når det er sagt, er en del af medlemskabet selvfølgelig også, at du får en baggrund, der styrker din bestyrelsesprofil samt muligheden for at søge aktuelle bestyrelsesposter.

 

Et godt råd fra et bestyrelsesmedlem 

Overvejer du at søge optagelse i ASNET Board, er der ifølge Erik et essentielt råd, det er vigtigt at få med på vejen:

”Du skal gøre op med dig selv, om du virkelig vil bestyrelsesarbejdet. For bestyrelsesarbejde er noget man vil. Det kræver vilje og engagement,” påpeger Erik og fortsætter:

”Personligt havde jeg en periode, da jeg i midten af 00’erne var nyt medlem, hvor jeg ikke var så aktiv. Og det fandt jeg hurtigt ud af, at der ikke skete det store ved. Men de bestyrelsesposter jeg har i dag, har på den ene eller den anden måde en forbindelse til min baggrund i ASNET Board. Fordi jeg bruger netværket til at udvikle mig. Så man skal gøre op med sig selv, om man har viljen til at ville bestyrelsesarbejde og være en aktiv del af et bestyrelsesnetværk. En stor del af det er også, at man har lyst til at formidle vores budskaber og være en form for ambassadør der, hvor man kommer frem. Det er også en rigtig god måde at profilere sig selv på,” siger Erik.

Læs også, hvad andre medlemmer af ASNET Board siger her.

Er du interesseret i at udvikle eller starte din bestyrelseskarriere, og vil du være med til at formidle det værdiskabende bestyrelsesarbejde?