Trine

Sørensen

29386644 trinebrinch@outlook.com Vejle

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Gennem mere end 15 år som Adm. direktør/CEO og fuldt P&L ansvar, har jeg med reference til og i samarbejde med forskellige bestyrelser været med til, både på strategisk og operationelt plan, at udvikle meget forskellige virksomheder. Jeg arbejder i dag aktivt i et antal bestyrelser både som formand og menigt medlem. Jeg har i 2018/2019 taget en bestyrelsesuddannelse.

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Strategi

Stor erfaring med udarbejdelse, implementering og eksekvering af strategi, både i mine tidligere CEO roller og som bestyrelsesformand.

Professionalisering

Har i et større antal virksomheder været drivkraften i professionaliseringen af bestyrelsens arbejde, både i form at at sikre complience, udarbejdelse af relevante årshjul, strukturering af bestyrelsens arbejde og sikring af de relevante kompetencer i bestyrelsen.

Generationsskifte

Har været involveret i og ansvarlig for processer omkring generationsskifter - både interne generationsskifter mellem familiemedlemmer og eksterne, hvor en ejer ønsker at træde tilbage fra CEO rollen eller helt ud af virksomheden.

Mine generelle kompetencer

Organisationsudvikling

Jeg har både som CEO, som bestyrelsesformand og som konsulent arbejdet med organisationsstrukturer, kompetencemapping, medarbejder udvikling, rekruttering, fastholdelse og onboarding.

Leder sparring og udvikling

Jeg har stor erfaring med ejerledere og som en naturlig del af mit bestyrelsesarbejde, bruger jeg meget tid på sparring og udvikling af CEO\'s, ejere og ledere generelt i de organisationer jeg arbejder med.

Min bestyrelses erfaring

Nuværende poster: Ooono A/S (formand), Kjelkvist A/S (formand), Rytters Tømererfirma ApS (formand), Dan-element (formand), Aguardio ApS, Sundax International A/S, FlowTech A/S . 7 tidligere poster