Kenneth

Bjerregaard

20550592 kebj@outlook.dk Middelfart

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


+30 års erfaring fra ledende stillinger som COO, CEO, CIO i danske industrivirksomheder (Ex Danfoss, LEGO, Martin Professional, Rockwool). +2 års erfaring som senior advisor/konsulent tilknyttet eksternt konsulent hus. Jeg er som person ukompliceret, empatisk og autentisk og har et tillidsfuldt forhold til de mennesker jeg arbejder sammen med.

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Kundefokuseret og omkostningseffektiv værdikæde

Jeg har i min karriere i industrien som COO og CEO, udviklet forretninger og leveret stærke resultater gennem optimering og drift af værdikæden, hvor indkøb, produktion, salg/kundeservice, logistik og distribution er store aktiver i at sikre konkurrencemæssige fordele og lønsomhed. Jeg arbejder i dag med rådgivning bla indenfor dette område.

Digitalisering og optimering af forretningsprocesser

Digitalisering og optimering af forretningsprocesser øger effektiviteten, reducerer fejl og sparer tid og skaber en mere agil og konkurrencedygtig forretningsmodel. Ved at integrere digitale værktøjer som automatisering, analyse og cloud-løsninger kan virksomheder opnå hurtigere beslutningstagning og bedre ressource udnyttelse

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling er en strategisk tilgang til at forbedre en virksomheds effektivitet og tilpasningsevne. Gennem ændringer i struktur, kultur og processer arbejder jeg på at styrke medarbejderes kompetencer og samarbejde. Målet er at optimere organisationens potentiale og imødegå fremtidige udfordringer.

Mine generelle kompetencer

Strategi- og forretningsudvikling

Omfattende erfaringer med udarbejdelse af virksomhedsstrategi og foretage de rigtige tilvalg og fravalg. Men også at gøre strategien konkret og realisérbar gennem fastlæggelse af specifikke handlingsplaner og initiativer, som kan implementeres og følges tæt gennem en etableret struktur.

Bestyrelsesarbejde med orden i penalhuset

Gennem mine +17 år med bestyrelsesarbejde, har jeg opbygget et indgående kendskab til bestyrelsesarbejde og bidraget aktivt i et meget stort antal bestyrelsesmøder og tilhørende strategimøder (+100). Jeg sikre gennem et afstemt årshjul at vi kommer hele vejen rundt omkring de relevant temaer for virksomheden så der er orden i penalhuset.

Trusted Advisor

Jeg lægger vægt på at være en del af en aktiv bestyrelse, som frekvent og relevant bringer sine kompetencer i spil til hjælp for den daglige ledelse, også udenfor bestyrelsesmøderne . Jeg har som formand fokus på at sikre sparring og afstemning med ejerkredsen omkring relevante temaer, så der er transparens i ledelsesprocesserne.

Min bestyrelses erfaring

+17 års bestyrelses- og advisory board erfaring i SMV- og større virksomheder, både ejerledet og fondsejet. Jeg har erfaringer både som bestyrelsesformand og menigt medlem. Jeg er pt aktiv i 3 selskaber, hvor jeg er formand i to selskab og bestyrelsesmedlem i et selskab.