Mogens

Ramsløv

20752928 mcr2023@outlook.dk Næstved

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Jeg har igennem mange år arbejdet inden for byggeri, industri og oplevelsesøkonomi. Min baggrund er en uddannelse som civilingeniør med speciale i produktionsstyring. Efterfølgende suppleret op med en HD i logistik med speciale i optimering under brugen af IT og efterfølgende en HD i afsætning/udenrigshandel.

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Byggeri, infrastruktur og anlægsarbejder

Mange års erfaring som henholdsvis rådgiver, entreprenør og bygherre, hvor jeg har jeg tilegnet mig en bred allround viden, der gør mig i stand til at se ind i relaterede problemstillinger fra såvel et ledelsesmæssigt som et operativt perspektiv.

Industri/produktion

Erfaringer der spænder vidt og bredt lige fra ordrestyret produktion til håndtering af såvel store som små projektleverancer over mere administrative projekter så som implementering af systemer og forretningsgange med optimering og restrukturering for øje. Desuden tung international erfaring inden for denne type industri.

Forlystelses-/oplevelsesindustri.

10 år i Tivoli som direktør for områder som drift, udvikling, sikkerhed og service har givet mig en bred vifte af viden og kompetencer inden for operation, F&B, BtC, kundehåndtering, retail, samt salg & marketing. Viden og kompetencer der kan anvendelse bredt inden for alle typer af virksomheder store som små.

Mine generelle kompetencer

Generiske spidskompetencer inden for mine hovedområder

- Optimering og restrukturering af arbejdsgange, processer og organisation - Problemknuser - såvel på kort som lang sigt - Salg, tilbudsgivning, forhandling samt kontrakter - Digitaliseringsindsatser i forhold til projektafvikling, salg/marketing og administrative processer.

SÆRLIGE KVALIFIKATIONER / PERSONPROFIL

- Ledelse på alle niveauer herunder direktionsniveau samt ledelse af linje- som projektorganisation. - Kundeorienteret og kommerciel - opnået igennem deltagelse i salg, tilbudsgivning og udførelse. - Innovativt tænkende for udvikling af forretningskoncepter og salgskanaler. - International profil, med stor international forhandlingserfaring

Min bestyrelses erfaring

Jeg har været involveret i bestyrelsesarbejde helt tilbage fra før årtusindskiftet i familievirksomheden. Efterfølgende en del frivillig bestyrelsesarbejde afløst af professionelt bestyrelsesarbejde i såvel private som halvoffentlig virksomhed primært inden for oplevelsesøkonomi samt entreprenør og håndværksvirksomhed.