Lars

Rasmussen

28760070 Lars.egsvang@gmail.com Kerteminde

Tilknytning til ASNET Board

Partner

Om mig


Hands-on person med fokus på at det vi aftaler også kan og vil blive ført ud i livet. På samme måde hans-on sparring til leder / ejerleder da jeg vægter højt at være aktiv i en bestyrelse til gavn for virksomheden og ledelsen

Bestyrelses CV

Mine spidskompetencer

Ledelse af og oprettelse af en aktiv og professionel bestyrelse

En bestyrelse skal være aktiv og bidrage til virksomhedens bedste. Jeg har derfor stort fokus på, at alle bestyrelsesmedlemmer bidrager aktiv før + under + efter og mellem bestyrelsesmøderne

Salg og salgsledelse

Uden salg = ingen virksomhed Derfor er mit fokus på at skabe salg og dermed gode kundedialoger. Jeg har arbejdet med salg og salgstyring hele livet så jeg ved, at det er indsatser der fører til resul

Ledelse

Ledelse der både fastholdelse af de bedste medarbejdere, udvikling af medarbejderne og at kunne tiltrække nye talenter. Kerne for kig i ledelse er evnen til at kunne og ville motivere medarbejderne.

Mine generelle kompetencer

Målrettet

Tingene skal føre til til noget. Det er fint at tale om tingene og så skal der sættes handling bag med hvem gør hvad og hvornår.

Energi

Jeg har både energi og stor lyst til at bidrage. Både på bestyrelsesmøder, mellem møderne og når der opstår behov for sparring til ejerleder, leder eller måske en medarbejder.

Let Struktur

Strategiplaner skal være kort og lige til. Referater fyldestgørende så vi både ser og læser at der rent faktisk sker noget. Handlingsplan så alle ved hvem der bidrager med hvad. Samlet Risikovurdering med et let overblik. ... alt sammen noget jeg gerne holder styr på før + under + efter møder i bestyrelsen.

Min bestyrelses erfaring

Bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem gennem en del år. Gennemført opstart af professionelle bestyrelser i flere ejerledede virksomheder