Når en virksomhed har en bestyrelse med mere end ét bestyrelsesmedlem, er det et krav, at der laves en forretningsorden, der beskriver omfanget af bestyrelsens arbejde. På den måde ved bestyrelsesmedlemmerne altid, hvad der er forventet af dem, og hvilket ansvar der...