Skal din bestyrelse skabe værdi og effekt for din virksomhed, er det en forudsætning, at den er sammensat rigtigt i forhold til de opgaver og mål, den skal bidrage til. At en bestyrelse er ’god’, afhænger i høj grad af, at den er sammensat af de rette medlemmer med de...