”Vi var godt klar over, at de nye bestyrelsesmedlemmer kom for at blande sig i beslutningerne. Og det havde vi selvfølgelig visse betænkeligheder omkring, men det var det, der var bedst for virksomheden.” Sådan lyder det fra ejerleder og direktør, Jesper B Poulsen,...