Ny bog om SMV-bestyrelsen skal skabe værdi for ejerledere og bestyrelsesmedlemmer

af | jan 18, 2018 | Bestyrelse, Bestyrelsesmedlem, Nyheder

Hvordan skaber en bestyrelse værdi og understøtter udviklingen og væksten i små og mellemstore virksomheder (SMV’er)? I bestyrelseskredse er dette et ofte omdiskuteret og yderst relevant emne, eftersom SMV’er udgør over 99% af danske virksomheder, hvoraf 82% er ejerledede. Alligevel er der aldrig nogen, der har tænkt på at skrive en bog om emnet SMV-bestyrelsen – før nu.

Vi har interviewet Carsten Fode og Mette Neville, forfatterne bag den snart udkomne bog ”SMV-bestyrelsen – hele vejen rundt”. De har kogt mange års forskning og praktisk erfaring ned til et inspirerende eksemplar af en bog. Formålet med bogen er at klæde både bestyrelsesmedlemmer og ejerledere på til at skabe mest mulig værdi i en virksomhed. Og som Carsten og Mette udtaler det, så er ”SMV’er rygraden i dansk erhvervsliv, og hvis vi kan hjælpe bare en del af dem, så synes vi, det er værdifuldt”. Her er, hvad de svarede på vores spørgsmål om deres nye bog.

Interview med Mette og Carsten

Hvad fik jer til at skrive bogen ”SMV-bestyrelsen – hele vejen rundt”?

Vi startede Bestyrelsesuddannelsen med fokus på SMV’er i 2013, som er afsættet for bogen. Den udbydes ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Inden da var der ingen bestyrelsesuddannelser, som var målrettet SMV-segmentet. Generelt var der ikke meget hjælp at hente nogle steder, når vi taler om SMV-bestyrelser, hvis problemer adskiller sig væsentlig fra store børsnoterede virksomheder. Dette kombineret med vores mange års forskning i samarbejde med SMV’er og praktisk erfaring med bestyrelsesarbejde gav os idéen til at skrive en bog målrettet bestyrelser i SMV’er. En bog, som skal fungere som et praktisk værktøj med konkrete redskaber og anvisninger tilpasset SMV-segmentet. Mange af de redskaber, der findes i forvejen, er i høj grad målrettet store virksomheder og passer ikke til SMV-bestyrelsen.

Hvordan bruger I SMV-forskningen i bogen?

Vi har et Center for SMV’er, hvor vi kommer helt ned i maskinrummet og ser på barrierer og muligheder for vækst i SMV’er. Vi har f.eks. lige i samarbejde med Nykredit og PwC afsluttet et 3-årigt vækstprojekt, Vidensforum, hvor 30 SMV’er deltog. Målet var at undersøge, hvad der skaber vækst i deres virksomheder. Projektet viste bl.a., at stort set alle havde et uudnyttet vækstpotentiale gemt i deres eksisterende forretningsmodel. Og det kunne udnyttes gennem øget overblik over forretningsmodellen og et stærkere strategisk fokus. Denne viden er vigtig for bestyrelserne, der vil skabe værdi. Så i bogen linker vi den nyeste forskningsbaserede viden sammen med det praktiske bestyrelsesarbejde. Det er ”teori på praksis og praksis på teori”, som i bund og grund handler om, hvordan man som bestyrelse i samarbejde med en ejerleder kan være med til at bidrage til virksomhedens vækst.

I introduktionen til bogen taler I om behovet for et paradigmeskifte i SMV-bestyrelsen. Hvad går det ud på?

Tidligere har man set bestyrelser som kontrollerende, men værdiskabelsen ligger i SMV’er et andet sted. Det værdiskabende ligger i, at en bestyrelse har stor forretningsmæssig forståelse og en stærk strategisk forståelse. Forskningen viser, at ejerledere efterspørger at få en ledelsesmæssig og strategisk sparringspartner, som kan styrke ledelseskraften i virksomheden. Ejerledernes største udfordring er, at deres primære fokus typisk ligger på den daglige drift. Derfor skal man give dem løftet op i helikopteren, så de kan få et mere strategisk fokus. Med den digitale udvikling, øget globalisering og outsourcing mv., indebærer det også et fokus på, hvad der sker ude i omverdenen. For at ejerlederne kan få, hvad de efterspørger, skal bestyrelser sammensættes, så de personlige og faglige kompetencer modsvarer virksomhedens og ejerlederens behov. Det er, hvad der menes med et paradigmeskifte i SMV-bestyrelsen – et behov for at fokus flyttes fra kontrol til virksomhedens fremadrettede udvikling.

Kan I give 3 gode råd til, hvad der skal til for at blive et værdifuldt bestyrelsesmedlem i en SMV?

1: Du skal sikre dig, at du har de rigtige kompetencer – både personligt og fagligt – som matcher ejerlederens og virksomhedens behov.

2: Du skal have strategisk forretningsforståelse og kunne sætte dig ind i virksomhedens forretningsmodel.

3: Du skal være en ledelsesmæssig og strategisk sparringspartner. Det indebærer bl.a., at du skal have øje for, hvilke forandringer der sker i forretningsmiljøet og kan være med til at spotte trusler og nye muligheder for udvikling af virksomhedens forretningsmodel.

Læs om at blive medlem af ASNET Board og gå aktivt ind i bestyrelsesarbejde.

Kan I give 3 gode råd til, hvorfor ejerledere af SMV-virksomheder bør etablere en bestyrelse?

I det 3-årige vækstforløb vi har haft med ejerlederne i SMV’er, hvor de har fået løbende læring og sparring, viser resultaterne, at de fremhæver 3 værdifulde ting, som en bestyrelse også kan give dem:

1: En bestyrelse giver sparring, hvor du som ejerleder bliver udfordret på din måde at drive virksomheden på og dine generelle tanker og idéer omkring virksomheden.

2: En bestyrelse skaber rum til refleksion og tvinger dig som ejerleder til at sætte dig ned og tænke dig om, så du bevæger dig fra drift til en mere strategisk og fremtidsorienteret tankegang og retning.

3: En bestyrelse er god til at holde fokus og følge op på, om målene er nået, og om der arbejdes i den rigtige retning. Mange ejerledere har svært ved selve eksekveringsdelen af strategien.   

Forudsætningen for, at de 3 råd kan skabe værdi for en SMV-ejerleder er dog, at ejerlederen er villig til at tilpasse organisationen og give slip på at være epicenter for alt, hvad der foregår. Mange ejerledere har svært ved at slippe kontrollen og lede gennem andre, men hvis de ikke gør det, er der en stor risiko for, at de ikke lykkes med at skabe vækst.

Læs om, hvordan ASNET Board kan hjælpe dig med at etablere en bestyrelse.

Om forfatterne:

Carsten Fode, adjungeret professor ved Juridisk Institut, Aarhus BSS og advokat med speciale i selskabsret og bestyrelsesarbejde. Han er tilknyttet advokatfirmaet Kromann Reumert og Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS. Carsten har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde i ejerledede- og børsnoterede selskaber. Han har som advokat rådgivet virksomheder i SMV-segmentet, såvel på ledelsesplan som ved opkøb, frasalg, generationsskifter etc.

Mette Neville, professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS, www.smv.au.dk. Hun forsker i vækst og udvikling i SMV’er, herunder bestyrelsens værdiskabelse. Center for SMV forankrer flere store forskningsprojekter i samarbejde med SMV’erne selv, som f.eks. Vidensforum.dk og Vækstledelse for fremtide. Her gennemføres bl.a. udviklings- og læringsforløb for SMV’er. Mette er vokset op i en familievirksomhed og har bred bestyrelseserfaring.

E-bog: Vil du udvikle dig som bestyrelsesmedlem?

Med vores gratis e-bog ‘Vil du udvikle dig som bestyrelsesmedlem?’ får du viden om, hvad bestyrelsesnetværket, Asnet, kan gøre for dig, når du skal udvikle din bestyrelseskarriere.