Eksterne bestyrelsesmedlemmer skal bistå enmandshæren i Weed Fighter

af | okt 25, 2019 | Din virksomhed, Virksomhederne siger

Jan Hugo Schmidt, der er direktør og daglig leder i virksomheden Weed Fighter, har for nyligt, sammen med bestyrelsen i moderselskabet, Fremtidens Miljø, ansat to nye eksterne bestyrelsesmedlemmer i virksomheden. Den nye bestyrelse skal sikre, at Jan Hugo får den nødvendige sparring til at flytte Weed Fighter, der udvikler ukrudtsmaskiner, til næste niveau. Udover at være direktør er Jan Hugo nemlig også eneste ansatte i Weed Fighter, og derfor har han brug for professionel sparring.

Jan Hugo Schmidt, Weed Fighter | Reference, ASNET Board

Opgradering til professionel bestyrelse

Det er de færreste iværksættere, der tænker på at ansætte en bestyrelse i virksomhedens spæde år. Og når det første behov opstår, er det oftest i forbindelse med formaliteter og lovkrav. Derfor bliver den første bestyrelse i mange tilfælde til en bestyrelse, hvor familie og bekendte får lov til at udfylde pladserne om bestyrelsesbordet. Og det var også tilfældet i Weed Fighter indtil for ganske nyligt.

”Vi har indtil nu haft en bestyrelse, der bestod af bekendte, jeg selv har prikket på skulderen. Men nu er vi nået til et punkt, hvor vi har behov for en professionel bestyrelse bestående af folk med de rette forretningsmæssige kompetencer til at løfte virksomheden,” fortæller Jan Hugo.

Weed Fighter er, lige som mange andre iværksættervirksomheder, nået til et sted på rejsen, der kræver nogle nye forudsætninger for at kunne fortsætte sin udvikling.

”De mennesker, der sad i vores bestyrelse, havde simpelthen hverken tiden eller de forretningsmæssige kompetencer at lægge i bestyrelsesarbejdet, som virksomheden kræver i dag. Det er jo ikke gjort med et møde hver anden måned – vi er nødt til at arbejde hårdt med tingene. Og så har vi fået brug for nogle personer, der har indsigt i, hvordan virksomheder er skruet sammen, og hvordan investorer tænker,” forklarer Jan Hugo.

 

Rekrutteringen af to nye bestyrelsesmedlemmer

Med virksomhedens nye behov har den gennemgået et forløb, der har resulteret i, at hele to nye eksterne medlemmer er indtrådt i Weed Fighters bestyrelse, der udover de to nye også omfatter endnu et eksternt medlem, der kom til i foråret samt Jan Hugo. Et resultat han er meget tilfreds med:

Jeg synes, at vi har fået sammensat en bestyrelse, som komplementerer hinanden rigtig godt. Og i forhold til de kandidatemner, vi fik tilsendt, så må jeg sige, at vi stod i et luksusproblem; vi fik syv emner tilsendt, og de var faktisk alle sammen kvalificeret. Derfor endte vi til sidst med at vælge to i stedet for kun et, så vi nu har en ny bestyrelsesformand og et nyt menigt medlem,” fortæller Jan Hugo.

 

Hvad bør du overveje, når du ansætter eksterne bestyrelsesmedlemmer?

Hvis Jan Hugo skal give ét råd til andre, der skal ansætte nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, er det følgende:

”Få en ekstern til at hjælpe med rekrutteringen. Det her med at have en ekstern virksomhed, som selv lægger hånden på kogepladen og rådgiver os i forløbet, har været meget tiltalende.”

Herudover mener Jan Hugo, at der har været særligt to forudsætninger, der har haft afgørende betydning for, at han har fået de rette bestyrelsesmedlemmer at sparre om Weed Fighter med.

 

1. Kortlæg dine behov for sammensætningen af bestyrelsen

Når du skal på jagt efter de rette eksterne medlemmer til din bestyrelse, er det vigtigt, at du har gjort dig nogle overvejelser om, hvilke konkrete kompetencer og erfaringer, de skal byde ind med.

Da Jan Hugo sidder som eneste ansatte i virksomheden, har han særligt brug for en sparringspartner til at vende små som store udfordringer med. Men derudover er der også nogle helt konkrete områder, han ønsker at få hjælp til fra sin nye bestyrelse:

”Jeg håber, at vi får løftet bestyrelsesarbejdet op på et professionelt niveau. Derudover håber jeg at få noget støtte til at lave gode samarbejdsaftaler med nogle relevante virksomheder. Og begge de ting vil forhåbentlig gøre det nemmere at tiltrække kapitel, fordi virksomheden nu bliver ledet mere professionelt.”

Læs mere om, hvordan du sammensætter en god bestyrelse her.

 

2. Vælg en overskuelig og struktureret rekrutteringsproces

Første skridt i processen er som sagt at kortlægge dine behov og kompetencekrav. Når dette er gjort, kan du starte en målrettet rekrutteringsproces. Her valgte Weed Fighter at få hjælp fra ASNET Board, da man dels havde brug for en struktureret proces, og samtidig var klar over, at man ikke nødvendigvis selv kunne finde de rette kompetencer.

”Det var vigtigt at finde nogle personer, som matchede virksomheden. Både i forhold til kompetencer og netværk. Vi har brug for nogen, der kan byde ind i forhold til samarbejdspartnere og investorer, og der betyder det netværk, man kommer med også meget. Og det kunne vi ikke selv finde,” fortæller Jan Hugo og fortsætter:

”Herudover var det en prioritet for mig at få processen kørt hjem, uden at vi skulle bruge for mange ressourcer på det. Vi havde et forløb i foråret, der krævede rigtig mange ressourcer, uden at der kom det nødvendige ud af det, så det skulle ikke gentages. Men dette forløb har været meget nemmere, end jeg havde forventet. Og hvis vi ikke fandt det, vi søgte, skulle vi jo ikke betale noget.”

Har du også brug for sparring?

Har du også brug for nogen at sparre med omkring din virksomhed, hjælper vi dig gerne med at finde de rette eksterne bestyrelsesmedlemmer. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit valg af bestyrelsesmedlemmer her.

E-bog: Skaber en bestyrelse værdi for din virksomhed?

Kan en bestyrelse skabe værdi for dig og din virksomhed? Kan du opnå effekt af en bestyrelse med eksterne medlemmer? Og hvordan sikrer du det? I denne e-bog forsøger vi at guide dig i retning af svarene på bl.a. disse spørgsmål. Er du i tvivl om bestyrelsens relevans for din virksomhed, så download e-bogen nu.