Hvad skal du have med i bestyrelsens forretningsorden?

af | jan 15, 2021 | Bestyrelsesarbejde, Bestyrelse, Bestyrelsesformand, Bestyrelsesmedlem

Når en virksomhed har en bestyrelse med mere end ét bestyrelsesmedlem, er det et krav, at der laves en forretningsorden, der beskriver omfanget af bestyrelsens arbejde. På den måde ved bestyrelsesmedlemmerne altid, hvad der er forventet af dem, og hvilket ansvar der er pålagt dem.

Forretningsordenen er et lovpligtig dokument, der skal afgrænse og fastslå omfanget af bestyrelsens arbejde. Det er et essentielt arbejdsredskab for virksomhedens bestyrelse, også for nye medlemmer, der kan bruge det til at sætte sig ind i bestyrelsesarbejdet.

Det er op til den enkelte bestyrelse at beslutte sig for, om dokumentet skal være offentlig. Ved at give folk udenfor bestyrelsen adgang kan det dog skabe en større forståelse for bestyrelsens arbejde.

Hvad skal der være i en forretningsorden?

Udformningen af forretningsordenen er ikke forudbestemt, og indholdet kommer an på den enkelte virksomheds omstændigheder, som størrelse, branche, ressourcer osv. Det betyder også, den løbende skal tilrettes, hvis der sker ændringer i selskabet eller dets omgivelser.

Der er derfor ikke krav om, at alle de følgende bestemmelser skal være med, men listen kan fungere som inspiration, der kan diskuteres efter behov. Det kan anbefales, at dokumentet bliver gennemgået som minimum én gang om året for at sikre, den stadig er fuldt gældende og relevant.

Inspiration til indhold:

   • Konstitution
   • Arbejdsdeling og sammensætning
   • Protokoller mv.
   • Føring af bøger
   • Tilsyn med direktionen
   • Skriftlige og elektroniske møder
   • Suppleanter
   • Tavshedspligt
   • Underskrivelse af revisionsprotokol
   • Regnskabskontrol
   • Sikring af tilstedeværelse af nødvendigt grundlag for revision
   • Planlægning af bestyrelsen arbejde
   • Formandens arbejde
   • Selvevaluering i bestyrelsen
   • Bestyrelsesevaluering af direktionen
   • Ressourcer til bestyrelsen
   • Evaluering af forhold mellem bestyrelse og direktion
   • Evaluering af bestyrelsens sammensætning
   • Strategi og risikostyring

Hvis det skulle ske, at der er en uoverensstemmelse mellem forretningsordenen og vedtægterne, vil det altid være vedtægterne, der gælder. Få styr på, hvad vedtægter skal indeholde, og hvad de betyder for virksomheden.

Medlemsfordel

Du kan gratis bruge Dokumenter.dk, når du er medlem af Asnet. Her kan du kan finde standarddokumenter til alle aspekter af virksomheden og bestyrelsesarbejdet – for eksempel forretningsordenen. Herefter kan du nemt og hurtigt tilrette dokumentet efter din bestyrelses behov.

E-bog: Vil du udvikle dig som bestyrelsesmedlem?

Med vores gratis e-bog ‘Vil du udvikle dig som bestyrelsesmedlem?’ får du viden om, hvad bestyrelsesnetværket, Asnet, kan gøre for dig, når du skal udvikle din bestyrelseskarriere.