Hvad skal du huske i direktørkontrakten?

af | feb 2, 2021 | Bestyrelsesarbejde, Bestyrelse, Bestyrelsesformand, Bestyrelsesmedlem

I aktieselskaber og iværksætterselskaber er det bestyrelsens eller tilsynsrådets opgave at udvælge direktionen i virksomheden. Derfor er det vigtigt at have styr på direktørkontrakten og vide, hvad der bør være fokus på for at sikre det bedste udgangspunkt for både virksomhed, bestyrelse og direktion.

Som ordet lægger op til, er en direktørkontrakt kontrakten mellem et selskab og selskabets direktør. Her bliver rammerne sat for ansættelsesforholdet og de mest centrale vilkår som ansvarsområder, løn og opsigelse.

Det er et vigtigt værktøj til at sikre, at forventningerne omkring ansættelsen er helt afstemt, og at ansættelsesvilkårene bliver dokumenteret. Det er en sikkerhed både for direktøren og virksomheden, hvis der skulle opstå uenigheder undervejs i ansættelsen.

Direktørkontrakten forhandles fra bunden

I normale ansættelseskontrakter er der faste regler for, hvad de skal indeholde. Men det er ikke tilfældet her, da direktøren anses som arbejdsgiver og ikke arbejdstager. Her er det derfor op til de involverede parter (for eksempel bestyrelsen og den kommende direktør) at blive enige om, hvad kontrakten skal indeholde – så længe den overholder aftaleloven naturligvis.

Der er en række ting, der normalt skal forhandles på plads i forbindelse med en direktørkontrakt:

Relevante punkter i direktørkontrakten:

En direktørkontrakt vil typisk indeholde bestemmelser om følgende områder:

 

  • Rettigheder nævnt i funktionærloven: Her kan nævnes ting som opsigelsesvarsel, godtgørelse ved usaglig opsigelse, fratrædelsesgodtgørelse og lønkompensation ved klausuler. Hvis bestyrelsen og kandidaten er enige om det, kan det blot skrives i kontrakten, at funktionærloven er gældende.
  • Ferie: Der skal styr på ting som retten til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie samt ferietillæg og feriegodtgørelse ved fratrædelse. Ligesom ovenfor kan det også her lade sig gøre at skrive, at ferieloven er gældende i kontrakten.
  • Løn ved konkurs: Det skal forhandles, hvorvidt direktøren har ret til at modtage løn i forbindelse med en eventuel konkurs i virksomheden.
  • Virksomhedsoverdragelse: Det skal forhandles på plads, hvilke rettigheder direktøren skal have i forbindelse med en eventuel virksomhedsoverdragelse.
  • Barsel: Barselsloven giver lønmodtagere ret til barsel med dagpenge i forbindelse med en graviditet. Dette er endnu et punkt, der eventuelt skal indarbejdes i en direktørkontrakt.

Start med en standardkontrakt

Selvom alle punkter i kontrakten skal forhandles, er det en god idé at tage udgangspunkt i en standard direktørkontrakt – både for at gøre processen mere overskuelig og for ikke at glemme nogle centrale punkter.

Som medlem af Asnet får du ubegrænset adgang til at benytte Dokumenter.dk helt gratis. Her kan du finde juridiske dokumenter, der er særligt relevante for dig som bestyrelsesmedlem. For eksempel kan du finde et godt udgangspunkt til direktørkontrakten, som nemt og hurtigt kan rettes til efter jeres behov.

E-bog: Vil du udvikle dig som bestyrelsesmedlem?

Med vores gratis e-bog ‘Vil du udvikle dig som bestyrelsesmedlem?’ får du viden om, hvad bestyrelsesnetværket, Asnet, kan gøre for dig, når du skal udvikle din bestyrelseskarriere.