Industri 4.0 – Den fjerde industrielle revolution

af | apr 14, 2018 | Arrangementer, Din virksomhed

Digitalisering, robotter, kunstig intelligens, big data… det er sikkert alle ord, du har hørt før. Og det er der ikke noget at sige til. De er nemlig blevet så gængse, at det har ført til en helt ny trend, der har fået sit helt eget navn. ”Industri 4.0” er den fjerde industrielle revolution, og hvis du ikke allerede er begyndt at overveje, hvad den betyder for dig, er det måske på tide at komme i gang. Det var i hvert fald et af budskaberne, da medlemmerne i ASNET Board den 22. marts mødtes til temadag om Industri 4.0. Hvilke andre budskaber, oplægsholderne satte på dagsorden, kan du få et indblik i her.

Hvad er Industri 4.0?

Navnet Industri 4.0 kommer af, at der har været andre revolutioner før, altså Industri 1.0, 2.0 og 3.0. Nu er vi så nået til 4.0. Men hvad er Industri 4.0 egentlig helt præcist? Den korte forklaring får du her i videoen.

Fem dygtige oplægsholdere med hver deres tilgang til Industri 4.0 inkluderede ASNET Board medlemmerne i deres tanker og erfaringer inden for emnet. De fem oplægsholdere var:

Stig Yding Sørensen, Senior Specialist, Teknologisk Institut

Claus Risager, CEO, Blue Ocean Robotics

Jørgen Berg, Solution Sales Engineer, Beckhoff Automation

Martin Østergaard, Simplimize konsulent

Marianne Kjeldgaard Knudsen, Senior Director, Grundfos

Efter deres oplæg, har vi udspurgt dem alle fem om Industri 4.0 og hvilken betydning det får for virksomheder, ejerledere og bestyrelsesmedlemmer i dag. Deres svar har vi samlet til en lille Q&A, som du kan se den korte version af i videoen, og den lange version finder du nedenfor.

Hvilken betydning får Industri 4.0 for danske virksomheder?

”Det er svært at sige helt præcist, fordi det vil være ret individuelt fra virksomhed til virksomhed, hvilke muligheder det giver at forbinde sig til internettet. Og det er både, når det kommer til produktionen og selve produkterne. I nogle brancher vil det få ganske enorm betydning og åbne døre for helt nye forretningsmodeller. Der skal man som virksomhed sørge for at følge med og se, om det også gælder for ens egen virksomhed. Man er nødt til hele tiden at kigge på sin egen virksomhed og på, hvad er opgaven for vores område. Man skal prøve at løfte hovedet lidt fra den daglige produktion og de næste leveringer i de næste måneder og se på, hvad verden omkring en gør.” – Stig Yding Sørensen

”Industri 4.0 kommer til at have en betydning på flere fronter. Den ene er i produktionen, hvor robotter og andre teknologier genererer data og bruger data og på en måde, der understøtter en individualiseret produktion, en lærende organisation og i det hele taget en ny måde at indfri krav til levering, kvalitet, tilpasning, osv. Men de får en lige så stor betydning i produktudviklingen, fordi man kan lave nye robotiserede produkter, som er næste skridt for de produkter, vi har i dag. Og de produkter kan så sælges ud på det globale marked. Så vi har en kæmpe mulighed for eksport af ”robotiserede” produkter.” – Claus Risager

”Industri 4.0 og Internet of Things er, set fra mit perspektiv, en meget nem måde at centralisere data fra forskellige sites og decentrale applikationer rundt i verden. Ved at centralisere data, bliver det også meget nemt at analysere data og lave forebyggende vedligehold på eksempelvis produktionsudstyr og bruge andre algoritmer, som gør beslutningsprocessen for virksomhedsejere meget nemmere.” – Jørgen Berg

”Dybest set er Industri 4.0 en skalering og eksponering af ens virksomheds produkter og  produktdata, der betyder, at man skal være endnu skarpere på, hvad det er man vil sætte fokus på og gøre mere af med sine produkter, og hvad man måske skal fjerne eller gøre mindre af, for at sikre den positive forretningsudvikling og minimere støj og problembørn.” – Martin Østergaard

”Jeg tror, at digitalisering og Industri 4.0 har en utroligt vigtig indflydelse på dansk erhvervsliv og danske virksomheder. Hvis vi ikke tager fat i nogle af de nye teknologier, som følger med i den her nye industri-revolution, så ender vi simpelthen med at sejle agter ud af markedet i forhold til konkurrenterne i udlandet. Og det er specielt fordi, at teknologierne udvikler sig så hurtigt i dag, at hvis vi ikke får hænder om dem nu, jamen så får vi ikke skabt den værdiskabelse for vores kunder og slutbrugere, som reelt er muligt med de her teknologier.” – Marianne Kjeldgaard Knudsen

Hvordan skal man som bestyrelsesmedlem forholde sig til Industri 4.0?

”Jeg synes, at bestyrelsesmedlemmer har en ret afgørende funktion i det her. Direktøren og medarbejderne er jo fuldt koncentreret om at lave den næste produktion og sikre, at kvaliteten er i orden osv. Bestyrelsen har muligheden for at sætte det lange lys på – det er i bestyrelsen, det skal ske. Jeg synes, at ansvaret på at løfte blikket på fra de øjeblikkelige produktionstal og hjælpe virksomheden med at kigge ud i verden og få øje på de teknologiske udviklinger, der findes og diskutere, hvad det har af konsekvenser for vores virksomhed, ligger meget i bestyrelsen. Nogle af de undskyldninger, vi hører er, at det er for dyrt, det kan vi ikke, eller vi kan ikke finde arbejdskraft. Og det kan meget vel være rigtigt, men nogle gange er det også bare dårlige undskyldninger, fordi man har travlt med at skaffe det daglige brød.” – Stig Yding Sørensen

”Jeg mener, at bestyrelsesmedlemmer, medlemmerne af ASNET Board og ledelser i det hele taget skal kunne tage de her robotteknologier og Industri 4.0 trends med ind i bestyrelseslokalet. Der er ikke nogen industrier, der ikke enten bliver ramt af det eller kan udnytte muligheder i det. Så hvis de ikke gør det, så mener jeg faktisk, at de overser noget, som potentielt kan blive enten guld for dem fremover eller døden for dem fremover. Jeg tror simpelthen, at det bliver meget svært at lægge sig imellem. Det bliver enormt svært ikke at gøre noget, fordi man får svært ved at overleve. Man er nødt til at forholde sig til det, og man er nødt til at have en strategi ift. til det.” – Claus Risager

”Jeg tror, at bestyrelsesmedlemmer skal forholde sig meget åbent overfor de her nye teknologier, fordi hvis man ikke vælger at hoppe med på vognen og i hvert fald tager en holdning til teknologien, så vil man hurtigt blive koblet af. Jeg er ret sikker på, at der ligger mange forretningsmuligheder, som man ikke før har haft betydeligt held ved at gennemføre.” – Jørgen Berg

”Som bestyrelsesmedlem, og i det hele taget som forretningsleder, tror jeg, at man skal tage Industri 4.0 meget alvorligt. Man skal prøve at kigge indad og se, hvad det rent faktisk er, man skal starte med at gøre for at forberede sig på at adoptere til nogle af de teknologier. Fordi måske er det i virkeligheden ikke Industri 4.0 teknologierne, der er begrænsningen, men snarere det eksisterende produktprogram og data som er for omfattende, kompliceret eller bare ustruktureret. En oprydning og strukturering i virksomhedens produktprogram og data er derfor ofte altafgørende, for at kunne få succes med at ligge f.eks. yderligere digitalisering, algoritmer og kunstig intelligens ind over sin forretning.” – Martin Østergaard

”Jeg tror, at bestyrelsesmedlemmer skal tage digitalisering og Industri 4.0 meget seriøst. Jeg tror, at det, der kan være med til, at virksomheder enten overlever eller dør, er hvis man ikke får skabt et fundament i virksomheden for at arbejde med de her teknologier. Så jeg tror, at bestyrelsen skal gå ind og hjælpe med at skabe en vision, som rækker ud over de forretningsområder, som virksomheden servicerer i dag. Jeg tror, det er vigtigt, at bestyrelsen er med til at skubbe på for en forståelse for det miljø eller de markeder, som virksomheden opererer i. Og så skal de hjælpe virksomhederne i den periode, hvor det nye de kommer med, ikke er det, der skaber den kæmpe vækst i virksomheden. De skal tillade, at der er rum for, at man prøver nogle ting af.” – Marianne Kjeldgaard Knudsen

Læs mere om, hvordan en bestyrelse kan hjælpe din virksomhed med bl.a. emner som Industri 4.0.

Hvad er de vigtigste pointer, man skal tage med sig om Industri 4.0?

”Man skal som bestyrelsesmedlem påtage sig den opgave at kigge fremad. Vær den, der husker, at vi skal kigge fremad. Udviklingen går så hurtigt, at selvom man kigger sig om, så kan det være, at der lige nu sker noget, der har afgørende betydning for din branche.” – Stig Yding Sørensen

”Den vigtigste pointe er selvfølgelig, at robotindustrien er i vækst. Det er det hurtigst voksende marked i verden i dag. Det er sådan en underliggende teknologi, som passer ind i alle mulige andre vertikale markedssegmenter, og derfor skal man strategisk tænke det godt ind i sin virksomhed.” – Claus Risager

”Den vigtigste pointe er, at det ikke kræver ret meget at bringe data fra f.eks. en produktionsmaskine og efterfølgende bearbejde de pågældende data. Det koster ikke mange millioner at komme i gang med alle de muligheder, der findes.” – Jørgen Berg

”Et af de vigtigste emner i Industri 4.0 udviklingen er i virkeligheden at sætte sæt sit produktprogram, inklusiv produktstruktur og datastruktur, på dagsorden i virksomheden og dermed sikre sig, at det man ønsker at skalere og eksponere via Industri 4.0 teknologier, er logisk og systematisk opbygget – og fremfor alt er digitaliser-bart og således ikke begrænset af enkelte personers viden eller beslutninger.” – Martin Østergaard

”Noget man skal tage med er, at digitalisering ikke har en formel, som man bare kan tage og kopiere. Man er simpelthen nødt til at finde en model, som virker for en. Det kan være man har brug fra sparring fra andre virksomheder, eller at man skal sætte medarbejderne sammen på en måde, der er anderledes fra, hvad man hidtil har gjort, og så kan det være, at man er nødt til at bruge nogle teknologier, man ikke har brugt før.” – Marianne Kjeldgaard Knudsen

Læs mere om, hvad du ellers får ud af at være medlem af bestyrelsesnetværket, ASNET Board.

E-bog: Skaber en bestyrelse værdi for din virksomhed?

Kan en bestyrelse skabe værdi for dig og din virksomhed? Kan du opnå effekt af en bestyrelse med eksterne medlemmer? Og hvordan sikrer du det? I denne e-bog forsøger vi at guide dig i retning af svarene på bl.a. disse spørgsmål. Er du i tvivl om bestyrelsens relevans for din virksomhed, så download e-bogen nu.