Hvad du bør vide om bestyrelseshonorar

af | mar 5, 2020 | Bestyrelse, Bestyrelsesarbejde

Er det dyrt at have en bestyrelse? Hvad koster et eksternt bestyrelsesmedlem? Hvad bør du tage for dit arbejde i bestyrelsen; kan du leve af det? Bestyrelseshonoraret er selvfølgelig et punkt, der ikke kan negligeres, når det kommer til bestyrelsesarbejde. Vi ved, det har betydning for både virksomheder og bestyrelsesmedlemmer. Derfor forsøger vi i dette indlæg at give dig svar på de spørgsmål, du måske sidder med omkring bestyrelseshonoraret.

Og lad os lige få det ud af verden det samme: Vi mener ikke, du nogensinde bør gå ind i bestyrelsesarbejdet med et udelukkende økonomisk motiv!

Når det så er sagt, så kan du selvfølgelig sagtens få en økonomisk gevinst ud af dit bestyrelsesarbejde. Og det bør du også. Så lad os kigge på det.

Hvad er et bestyrelseshonorar?

Et honorar er et pengebeløb, du modtager for et udført stykke arbejde – i dette tilfælde bestyrelsesarbejde. Man bruger ofte et honorar til at betale for enkeltstående projekter og opgaver. Honoraret er altså en form for løn, men bruges til at belønne ydelser, der ikke ligger inden for et fast ansættelsesforhold.

Læs mere om, hvad det vil sige at være honorarmodtager i denne artikel fra Legal Desk.

Det korte af det lange er, at et bestyrelseshonorar er et honorar, eller en ”belønning”, du modtager for dit udførte bestyrelsesarbejde.

Bestyrelseshonorar |ASNET Board

Hvad skal jeg give/hvad kan jeg få i bestyrelseshonorar?

For virksomheder, der skal til at ansætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer, kan det økonomiske perspektiv fylde meget. Vi møder ofte spørgsmålet ”Hvad koster det at have en bestyrelse?” i de indledende overvejelser omkring bestyrelsen. Og selvom vi selvfølgelig ikke mener, at honoraret for bestyrelsesarbejdet må blive det afgørende – du bør i højere grad se på den samlede værdi af det bidrag, bestyrelsen kommer med – så er vi klar over, at kan have stor betydning for særlig startups og SMV’er.

Honoraret skal naturligvis ses i forhold til, hvilken opgave I ønsker løst i ejerskabet. Når du overvejer at ansætte en bestyrelse, bør du som virksomhedsejer derfor stille dig selv følgende spørgsmål:

1) Hvad er min ejerstrategi? Hvad vil jeg som person med mit ejerskab af virksomheden? Skal jeg f.eks. altid være ansat i virksomheden; skal den blive i familien; skal den sælges o.l.?

2) Hvad er virksomhedens strategi? Skal vi vækste; skal vi konsolidere; skal vi transformere eller noget fjerde?

3) På baggrund af ovenstående, hvad er det så for en opgave, bestyrelsen skal hjælpe mig med, og hvilken værdi vil den hjælp give mig?

Det er dette, du bør holde honoraret op imod.

 

For bestyrelsesmedlemmer er det også nødvendigt at forholde sig til honoraret. Særligt for dem, der skal til at påtage sig de første bestyrelsesposter. Hvor meget bør man bede om; og kan man på sigt komme til at leve af bestyrelseshonorarer?

Der er ikke ét gyldent svar på, hvad et bestyrelseshonorar koster. Det vil altid komme an på parametre som virksomhedens størrelse og det enkelte medlems bestyrelseserfaring. Herudover er der forskel på, hvilken post man besidder i bestyrelsen. Og så bør du her også overveje, hvad det er for en opgave, du siger ja til. Hvad skal virksomheden have hjælp til ift. ejerstrategien og virksomhedens strategi, og hvad kræver det af dig?

Nedenfor giver vi dig nogle pejlemærker for, hvad et typisk honorar for hhv. det menige medlem og formanden ligger på. Og husk, at et honorar altid kan genforhandles efter en vis aftalt periode.

Honorar til bestyrelsesmedlemmet

Et typisk honorar for et menigt bestyrelsesmedlem i en SMV vil ligge på 50-100.000 kr./år.

Beløbet aftales mellem medlem og virksomhed, inden samarbejdet indledes. Her handler det selvfølgelig om at finde et niveau, begge parter kan blive enige i.

Som bestyrelsesmedlem skal du gøre op med dig selv, hvad du mener, ”du er værd”. Hvad kan du bidrage med; hvad kan virksomheden forvente at få ud af dit arbejde; og hvad kan du så tillade dig at tage for dette?

Det kan særligt være svært ved de første poster, hvor mange vælger at nedprioritere den økonomiske gevinst mod at få noget erfaring.

Det aftalte honorar bør noteres i en skriftlig kontrakt, der generelt opridser ansættelsesforholdene.

Honorar til bestyrelsesformanden

Honoraret til bestyrelsesformanden vil ofte være højere – omkring det dobbelte af det menige medlem – mens det til næstformanden typisk svarer til det menige medlems honorar med tillæg på op til 50%.

I SMV-segmentet er der dog typisk ikke en næstformand, men hvis han/hun får et højere honorar, er det som udgangspunkt, fordi vedkommende skal løse nogle helt specifikke opgaver.

Igen gør mange af de ovenstående forhold sig også gældende her, men som formand har du altså en markant større arbejds- og ansvarsbyrde, end du har som medlem.

Og dette bør selvfølgelig i en vis grad kunne ses på dit bestyrelseshonorar. Formandens opgaver skiller sig ud fra de menige medlemmers opgaver, og det er grunden til, at honoraret til formanden typisk er højere.

Honorar til advisory board

En del mindre (oftest med under 10 ansatte) og nyere virksomheder vælger at starte med et advisory board, der både er billigere og mindre forpligtende. Et typisk honorar for et medlem af et advisory board ligger mellem 25-50.000 kr. pr. år.

Der er dog også situationer, hvor specifikke interne forhold gør, at større virksomheder opererer med et advisory board, og i de tilfælde vil honoraret oftest have en anden størrelse.

 

Og kan du så leve af det?

Principielt ja. Mange vælger, når de går ind i bestyrelsesarbejdet at trappe deres almindelige job stille og roligt ned for at trappe bestyrelseskarrieren op. Men det kan tage tid at nå dertil, hvor du kan gå fuldt ind i bestyrelsesarbejdet. Modsat er der også mange, der vælger at tilpasse mængden af bestyrelsesposter, så de stadig kan fortsætte i et andet job – enten som lønmodtager eller selvstændig konsulent – ved siden af.

I forhold til tidligere ser vi en klar tendens til, at folk går tidligere i gang med deres bestyrelseskarriere end før hen. Bestyrelsesarbejdet er ikke længere en retrætepost for pensionerede direktører; det er for alle, der kan/vil bidrage aktivt med noget værdi, og derfor vælger at gå den vej tidligere i deres karriere.

 

Er du klar til bestyrelsesarbejdet?

Når du skal i gang med bestyrelsesarbejdet, er der udover honoraret en del andre ting, du bør vide – både som medlem og virksomhed. Hvad det er, kan du blive klogere på i vores guide ”Den hurtige guide til bestyrelsesarbejdet”.

E-bog: Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling?

E-bogen ‘Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling’ stiller skarpt på lederes attitude og indstilling til bæredygtighed i danske SMV-er. Med mere end +1400 besvarelser får du en spændende og fyldestgørende rapport.

E-bog for bestyrelsesmedlemmer | Asnet