(Opdateret artikel)

At komme i betragtning til bestyrelsesposter i ejerledede virksomheder kræver særlig forberedelse. I ASNET Board møder vi nemlig ofte udtalelser som “Det kan ikke betale sig; det er alt for tidskrævende og; det kræver afgivelse af alt for meget magt…” 

Sådan lyder bekymringerne hos mange danske ejerledere, når det kommer til at ansætte danske bestyrelser, og det på trods af, at eksperterne i årevis har fremhævet professionelle bestyrelser som vejen til vækst og udvikling af virksomheden. Derfor har vi altså en opgave som bestyrelsesmedlemmer i at vise ejerlederne værdien af vores arbejde.

For selvom bestyrelsesposter ikke sælger sig selv, så kan det lade sig gøre at overbevise ejerlederen – argumenterne er nemlig rent faktisk gode.

“Sådan kommer du i betragtning til bestyrelsesposter”

På en af ASNET Boards tidligere nationale konferencer lød overskriften “Sådan kommer du i betragtning til bestyrelsesposter”. Her var et af emnerne de tusinder af virksomheder, der ikke har, men som klart vil have gavn af en værdiskabende professionel bestyrelse. Påstanden er, at det kan lade sig gøre at overbevise en stor del af disse virksomheder om værdien, hvis blot man kommunikerer ejerlederens premisser.

“Der er ofte fra offentligheden en tendens til at fortælle ejeren, at han skal have en bestyrelse, i stedet for at forklare ham, hvorfor en professionel bestyrelse vil skabe værdi for hans virksomhed”, siger Henrik Nielsen, direktør i ASNET Board. Han understreger, at en undersøgelse foretaget blandt virksomheder med ASNET Board bestyrelsesmedlemmer viser, at 9 ud af 10 har oplevet, at bestyrelsen har bidraget til ”forbedret” eller ”væsenligt forbedret” virksomheds perfomance.

Læs mere om, hvorfor virksomheder kan få gavn af en bestyrelse her.

Overbevis ejerlederen om, at du er en bestyrelsespost værd

Resultaterne finder støtte i videnskaben, hvor der efterhånden både i Danmark og internationalt er opbygget solidt belæg for, at bestyrelser rent faktisk gavner på bundlinjen. Blandt andet viser nye undersøgelser fra CBS og Aarhus Universitet, at virksomheder med en professionel – ekstern – bestyrelse i langt højere grad end virksomheder uden bestyrelse arbejder med strategi, har positive forventninger til fremtiden samt internationale aktiviteter. Udfordringen er så blot, at “sælge” det budskab til en vigtig – oftest kritisk – nøgleperson, nemlig ejerlederen.

“Det handler om kommunikation, og hvis du er i stand til at anskueliggøre de fordele og den værdi ejerlederen får ved at knytte dine kompetencer til sin virksomhed, så er du nået langt mod din bestyrelsespost,” siger Henrik Nielsen.

Drop sludderen og kom til sagen

Samme syn på sagen lyder fra Frank Lorenz, der, udover tidligere at have været formand for ASNET Board, har 20 års erfaring som netop ejerleder med virksomheden Tajco Group, der er underleverandør til bilindustrien. Han fremhæver på det grundlag ejerlederen som en særlig type, som stiller høje krav til sine omgivelser.

“Ejerlederen er sin egen lykkes smed, og det betyder også, at han selv vil bestemme over sin skæbne, og at den personlige identitet tit er bundet op på ejerskabet af virksomheden. Derfor er der en grundlæggende frygt for at afgive magt, som det er vigtigt at tale om. For fakta er jo, at en bestyrelse kan fyres, hvis samarbejdet ikke fungerer,” siger Frank Lorenz. Derudover peger han på, at ejerledere ikke er til lange floromvunde foredrag. Fremhæv i stedet klart og konkret fordelene ved at opdele ledelsen i strategisk og operativ.

“Et godt startpunkt er at tale om fordelene ved at have en bestyrelse, når der er møde med banken. Men derudover handler det om at give konkrete eksempler på, hvor bestyrelsen kan skabe værdi – og hvor du kan skabe værdi, hvis du får bestyrelsesposten. Og vigtigst af alt: Drop udenomsnakken og gå direkte til kernen.”

Sådan får du din bestyrelsespost – 5 konkrete tips

Frank Lorenz fremhæver 5 gode pointer, som er værd at have med, når du skal overbevise ejerlederen om fordelene ved professionelle eksterne bestyrelsesmedlemmer og herved lægge billet ind på pladsen som et af disse medlemmer.

1: Gå direkte til sagens kerne – udenomssnak får de fleste ejerledere til at rulle med øjnene.

2: Tal i billeder og eksempler som den enkelte ejerleder kan reflektere sig i. Brug gerne egne eksempler, der relaterer sig til lokalområdet eller branchen.

3: Udpeg konkrete fordele – for eksempel i mødet med banken, som ejerledere ofte opfatter som begrænsende for deres virkelyst.

4: Italesæt fordelene ved en opdeling i operativ og strategisk ledelse.

5: Understreg, at bestyrelsen i en ejerledet virksomhed kan fyres med 14 dages varsel, hvis samarbejdet ikke fungerer.

Fakta

Bestyrelser skaber værdi

Den mest afgørende enkeltfaktor for, at virksomheden kan opnå en bedre bundlinje er, at der er eksterne medlemmer af bestyrelsen. Dvs. medlemmer udenfor firma og familie.

72 % af virksomheder med en professionel bestyrelse har internationale aktiviteter, mens det kun er tilfældet for 45 % uden professionel bestyrelse.

43 % af virksomheder med en professionel bestyrelse forventer vækst over 10 % mens det kun er tilfældet for 29 % uden professionel bestyrelse.

Kilde: DI samt rundspørge blandt små og mellemstore virksomheder