Rekrutteringskonsulenten: Sådan foregår en bestyrelsessøgning i Asnet

af | jun 7, 2022 | Advisory board, Bestyrelse, Bestyrelsesarbejde, Nyheder

Hvordan foregår det i praksis, når Asnet hjælper ejerledere, direktører eller bestyrelser med at lave søgninger efter nye medlemmer til bestyrelser eller advisory boards? Det kan du blive klogere på i denne artikel.

Asnet er Danmarks største, ældste og førende bestyrelsesnetværk i SMV-segmentet. Netværket er sat i verden for ét overordnet mål, der handler om at skabe værdi til bestyrelser og ejerledere i de små og mellemstore virksomheder i Danmark. Det sker på to forskellige måder:

  1. Vi hjælper virksomheder med at etablere eller rekruttere medlemmer til en bestyrelse eller advisory boards alt efter deres aktuelle udfordringer og behov, hvorigennem uforløst potentiale kan realiseres, og udfordringer løses med de rette bestyrelseskompetencer.
  2. Vi driver et netværk for professionelle bestyrelsesmedlemmer, hvor vi deler viden, sparrer, netværker og stiller forskellige værktøjer til rådighed, som styrker deres kompetencer og derved kan skabe endnu mere værdi i de respektive bestyrelseslokaler.

Det professionelle bestyrelsesarbejde er i høj kurs

Flere og flere virksomheder i alle brancher får øjnene op for værdien af det professionelle bestyrelsesarbejde, hvor bestyrelsens rolle er meget mere end en formalitet, og den består af eksterne medlemmer frem for den såkaldte ”tantebestyrelse” med familie og/eller venner. Men nogle gange kan det være svært selv at identificere virksomhedens udfordringer og behov som ejerleder eller direktør – og derfor også svært at definere, hvilke kompetencer, man skal rekruttere til sin bestyrelse. Derfor har vi i Asnet udviklet den såkaldte Asnet-søgeproces. Her understøtter vi bestyrelsen/direktøren/ejerlederen med alt fra den indledningsvise definering af virksomhedens aktuelle behov, hvorudfra vi beskriver den ønskede bestyrelses-/advisory board-profil til det endelige valg af det nye medlem.

Navn: Jan Holm

Uddannelse: Cand.merc., HA, statsautoriseret revisor, bestyrelsesuddannelse fra Aarhus BSS.

  • Selvstændig siden 2012
  • + 13 års erfaring med prof. bestyrelsesarbejde
  • + 30 års erfaring som CFO

Ofte får vi mange spørgsmål om søgeprocessen, og derfor har vi i samarbejde med Jan Holm, der er en af vores to rekrutteringskonsulenter, udarbejdet en kombineret Q&A og FAQ om søgeprocessen, professionelt bestyrelsesarbejde og Asnet. Jan har arbejdet med professionel bestyrelsesrekruttering i over 10 år og har i Asnet-regi hjulpet mere end 200 virksomheder på tværs af alskens brancher med at finde nye medlemmer- eller formænd til deres bestyrelser eller advisory boards.

Hvorfor er det vigtigt med en professionel og ekstern bestyrelse i en SMV-virksomhed?

”Det er vigtigt, fordi man som ejerleder ofte sidder alene med rigtig mange beslutninger – særligt på strategisk niveau. Der kan man godt være lidt ’Palle alene i verden’ – for hvem skal man gå til? Mange bruger sin revisor eller bank, når der skal træffes vigtige og svære beslutninger, som har stor strategisk betydning for virksomheden. Men ofte har man jo også brug for nogen, som måske har siddet i samme situation som én selv. Der kan det være en rigtig god ide at sparre med nogen, som måske tidligere har været CEO eller én, som har været med på en vækst- eller eksportrejse – i hvert fald én, som har oplevet nogle af tingene på egen krop. Det er en god ide, fordi man har en støtte i andres erfaringer, og man derfor ikke står helt alene med beslutningerne. For ofte er det svære beslutninger, der skal træffes, fordi der kan være meget på spil – og vi ved alle sammen, at hvis en beslutning er svær at træffe, er der også en risiko for, at man ikke får det gjort. Der kan være mange veje at gå, så det med at skabe fremdrift i en virksomhed hænger ofte sammen med, at man har nogle stærke sparringspartnere i bestyrelsen. Det er min erfaring”.

En bestyrelse kan give værdifuld sparring

Som ejerleder kan der vel også være knyttet nogle stærke følelser til det at drive virksomhed, som måske kan spænde ben for udviklingen i den?

”Ja, og man får jo ikke den samme strategiske vinkel, hvis man spørger sine medarbejdere, for de har jo nogle andre interesser. Derfor skal man få sin sparring fra nogen på et andet niveau. Nogle af de fejl, man som ejerleder nogle gange gør, det er, at man mangler den der ”djævelens advokat”, som spørger: ’hvad skal det tilføre? Hvad skal det give på den lange bane? Kan vi analysere os frem til, hvordan vi gør det her rigtigt?’. Det er nogle gange dér, man springer over som ejerleder, hvis det skal gå stærkt. Så prøver man bare. Og det kan nogle gange ende med at koste rigtig, rigtig mange penge.”

En bestyrelse hjælper med at træffe vigtige beslutninger

Er der nogle typer virksomheder, som har mere gavn af en professionel bestyrelse end andre?

”Ja, det er der faktisk – eller der er nogle typer virksomhedsejere, som har mere gavn af en professionel bestyrelse. Det skal forstås på den måde, at hvis man fx sidder som ejerleder i en virksomhed, og man er fint tilfreds med, hvor virksomheden er, og man faktisk ikke har lyst til at udvikle virksomheden som sådan, er det ikke altid en god ide at få en ekstern bestyrelse. En bestyrelse vil nemlig typisk gerne udvikle virksomheden, så hvis ikke ejerlederen har dét ønske, vil bestyrelsen hurtigt blive frustreret. Man skal have motivationen for at udvikle sig og engagementet til at gå all in, hvis man vil en bestyrelse. Og man skal sikre sig, at de er involveret hele vejen igennem i forhold til de vigtige beslutninger, der har strategisk betydning. Ellers er det dømt til at gå galt fra starten af.”

Skal en virksomhed have en bestemt størrelse, før den har gavn af en bestyrelse?

”Nej, en lille virksomhed kan have lige så meget gavn af en ekstern, professionel bestyrelse som en mellemstor virksomhed. Vi har jo erfaringer med det hele – for eksempel har vi hjulpet en enmandsvirksomhed, hvor ejeren kunne se en kæmpe fordel i at sætte en bestyrelsesformand ind fra starten af, og her 3 år senere har han 30 mand ansat. Det er jo et af mine yndlingseksempler på, at det kan være en enormt stor fordel at få sat en bestyrelse ind relativt tidligt i en virksomheds udvikling. Så sikrer man sig nemlig, at man får bygget en strategi, man får valgt den rigtige retning fra starten af. Som minimum er det en god ide at have et advisory board, så man har nogle sparringspartnere, som man kan støtte sig op ad, når man skal udvikle virksomheden. For der er mange beslutninger, der skal træffes, og der er ofte mange penge, der skal brændes af, når man skal bygge det rigtige forretningskoncept.”

Asnet hjælper virksomheder med at lave søgning

Hvad er forskellen på et advisory board og en bestyrelse?

”En bestyrelse er synlig i forhold til erhvervs- og selskabsstyrelsen, hvor man bliver registreret som medlem af en bestyrelse. Det betyder, at man har et stort – faktisk personligt – ansvar, når man sidder i en bestyrelse. Det har man ikke på samme måde i et advisory board. Overordnet set er der to forskellige måder at bruge et advisory board på:

  1. Typisk er det et forstadie til en bestyrelse, hvor man tester kemien af med medlemmet/medlemmerne inden, man formelt etablerer bestyrelsen og registrerer det/dem i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
  2. Den anden måde tager udgangspunkt i at man bruger et advisory board som en ’taskforce’, hvor man har en konkret opgave med en særlig varighed. Det kan fx være et IT-projekt på 12 måneder, hvor man finder nogen med de rigtige kompetencer, som kan støtte virksomhedsejeren i at få rullet IT-projektet ud, og som kan agere sparringspartner for ejeren.”
Bestyrelsesprofil Asnet

Hvordan hjælper Asnet virksomheder, der søger et nyt medlem til deres bestyrelse eller advisory board?

”Asnet kan assistere virksomheder i deres søgning efter nye medlemmer på flere måder. For det første har Asnets hjemmeside en oversigt over alle de medlemmer, som gerne vil have deres bestyrelses-CV liggende online. De ligger altså frit tilgængeligt for alle, hvor man som ejerleder, direktør eller bestyrelse selv kan gå ind og søge efter fx specifikke kompetencer, hvis man ved præcis, hvilken profil man går efter. For det andet har vi udviklet Asnet-søgeprocessen, hvor vi i samarbejde med ejerlederen udarbejder en bestyrelses-/advisory board-profil, hvor vi beskriver kravene til det nye medlem: hvilke kompetencer er der brug for? Skal vedkommende have en særlig brancheerfaring? Hvis det er en etablering af en bestyrelse: hvilken takt gør vi det med? Ejerlederen vælger altid selv, hvor meget vi er med i rekrutteringsprocessen, men de fleste har os med fra start til slut. Som regel er vi med til samtalerne og hjælper også ejerlederen med at træffe en velovervejet beslutning til sidst. Denne løsning tager typisk mellem 4-6 uger og koster et succes fee – det vil sige: finder vi det rette match, koster det et omsætningsafhængigt beløb. Finder vi ikke det rette match, koster det ikke noget. Det sker dog kun i omkring 1 % af tilfældene. Endelig tilbyder vi at slå et bestyrelsesopslag op internt i vores netværk uden beregning, hvis virksomhedsejeren vel at mærke selv har defineret, hvilken profil, der søges, og vedkommende selv vil stå for hele processen.

Vi anbefaler altid Asnet-søgeprocessen. Det gør vi, fordi den er professionel, gennemprøvet, gennemtestet og udviklet gennem 10 år, og fordi vi har super positiv feedback fra mange ejerledere, som vi har hjulpet gennem årene.”

Sådan foregår bestyrelsessøgning i Asnet

Hvad sker der, hvis det viser sig, at det nye medlem alligevel ikke er et godt match trods den grundige proces?

”Det sker jo nogle gange, at den valgte kompetence alligevel ikke er spot on. I de tilfælde hjælper vi ejerlederen med at lave en søgerunde mere, hvis samarbejdet ikke viser sig at være et godt match i løbet af de første 3-4 måneder. Man betaler ikke yderligere gebyr for den ekstra søgning – det er en del af den oprindelige succes fee. Men som sagt sker det meget sjældent, at det er nødvendigt med en runde mere.”

Har du spørgsmål om Asnet og/eller søgeprocessen, som du ikke har fået svar på i artiklen?

Læs mere om, hvordan vi rekrutterer medlemmer til bestyrelser eller advisory boards her: Sådan hjælper vi virksomheder

Du kan også kontakte Jan Holm eller Christian Oxlund her.

Gratis e-bog: Lad en bestyrelse skabe værdi for dig og din virksomhed

Med e-bogen ‘Lad en bestyrelse skabe værdi for dig og din virksomhed’ får du viden om, hvordan en bestyrelse kan hjælpe både dig og din virksomhed til udvikling, vækst og fokus i en travl hverdag.