Industriens Fond vil hjælpe danske ejerledede virksomheder med afklaring

af | mar 17, 2018 | Ejerskifte, Nyheder

I årene efter finanskrisen skete der et fald i, hvor mange ejerledede virksomheder, der blev handlet i Danmark. Det kunne Industriens Fond konstatere i 2013, hvorfor de valgte at støtte et større projekt, der skulle hjælpe danske ejerledere.

Som ejerleder kan det være svært at træffe beslutningen om, hvornår man skal give slip på sin virksomhed, og hvad der er den rigtige måde at gøre det på. Men denne beslutning kan være altafgørende for virksomhedens fremtidige skæbne, da et succesfuldt ejerskifte er essentielt for at fortsætte virksomhedens vækst og udvikling. Alt for mange ejerledede virksomheder går i stå, fordi denne beslutning træffes for sent, eller fordi det er for svært for ejerlederen at give slip.

Opbremsningen i ejerledede virksomheder

Nogle år tilbage valgte den filantropiske fond, Industriens Fond at støtte og søsætte en række projekter inden for temaet ejerledelse. Det gjorde de, ifølge Mads Lebech, administrerende direktør i Industriens Fond, fordi hele ledelses- og arbejdskraft-området var et ”hot tema”. Men der var mere i det end dét.

”Det vi kunne konstatere, da vi oprindeligt lavede vores ejerledertema var, at vi kunne se, at der ligesom var en opbremsning i hvor mange virksomheder, der reelt blev handlet i Danmark,” fortæller Mads Lebech om baggrunden for at gå ind i temaet ejerledelse. Ifølge Center for Ejerledede Virksomheder ved CBS står op mod 23.000 danske ejerledede virksomheder overfor et ejerskifte inden år 2025. I 2015 var dette tal estimeret til 17.000 virksomheder. Der er altså tale om mange tusind ejerledede virksomheder, der hvert år skal skifte ejer på den ene eller den anden måde. På trods af dette, kunne Industriens Fond tilbage i 2013 konstatere, at disse ejerskifter ikke blev ført ud i livet.

”Med hele den globalisering, vi har oplevet, der også præger sammensætningen af danske virksomheder, blev det tydeligt, at der blev handlet færre virksomheder, end der plejede, dvs. der var færre ejerskifte og generationsskifte. Det betød, at der ligesom måtte være nogle virksomheder, som man måtte forvente burde afgives og få nye ejere – på den ene eller anden måde. Men tallene viste os, at det var gået i stå. Og det er jo en naturlig efterfølger af en finanskrise,” siger Mads Lebech.

Industriens Fond besluttede altså, at det var på tide at stoppe op og finde ud af, hvad der var sket, og hvad der skal til for at sikre, at de virksomheder med de arbejdspladser de har og den værdiskabelse, der er i dem, fortsætter og ikke tørrer ud og dør.

Det handler om at give slip

Mads Lebech mener, at en del af forstoppelsen og tematikken er at finde i hele psykologien omkring det at være ejerleder:

”Når du er den, der har sat virksomheden i verden, hvordan og hvornår slipper du den så? Er din egen opfattelse af, hvad din virksomhed er værd, hvor den passer ind i værdikæderne nødvendigvis den samme, som den andre har? Der er meget på spil rent psykologisk for ejerlederne også.”

For at komme forstoppelsen til livs var et vigtigt fokus altså at dykke ned i, hvornår ejerlederne er klar til at give slip og hvordan. I den forbindelse byggede Industriens Fond i samarbejde med INSEAD og CBS centerdannelsen Center for Ejerledede Virksomheder, der skulle samle forskellige projekter i ét center. Et af de vigtige områder, som centret beskæftiger sig med er, hvad der skal til for at sikre, at ejerskifter forløber succesfuldt for alle involverede parter i fremtiden. Ejerlederne står overfor en række store udfordringer, når det kommer til ejerskifte og vækst. Og disse udfordringer vil Industriens Fond være med til at tage hånd om, så det sikres, at den tidligere ejer kan give slip, og den nye ejer er i stand til at videreføre væksten.

Hvilke udfordringer er der i forbindelse med ejerskifte, og hvorfor er det vigtigt at snakke om? Dette kigger vi nærmere på i artiklen ”Ejerskifte i ejerledede virksomheder kræver erkendelse og forberedelse”, der udkommer inden længe.

Bestyrelsen kan have en vigtig rolle i overvejelserne om et fremtidigt ejerskifte. Hvad denne rolle indebærer, tager vi fat på i tredje artikel i rækken ”Hvornår er det rigtige tidspunkt for et ejerskifte?”. I mellemtiden kan du læse mere om, hvorfor du skal overveje at få en bestyrelse i din virksomhed her.

Om Industriens Fond

Industriens Fond er en filantropisk fond, der arbejder for, at hvert enkelt projekt der støttes har potentialet til at sikre anvendelsesorienteret viden og aktivitet med positiv virkning på danske virksomheders konkurrenceevne. Industriens Fond støtter og udvikler initiativer og projekter inden for fire overordnede områder: Viden, kompetencer, globalisering og åbenhed samt innovation og iværksætteri. Sidste år uddelte Industriens Fond i alt 170 mio. kr. til projekter.

”Vi deler penge ud til aktiviteter eller for at skabe anvendelsesorienteret viden, hvor erhvervsledere – gerne inden for mindre eller mellemstore virksomheder – kan gøre en forskel på deres virksomheds konkurrenceevne ved at benytte sig af det vi støtter,” siger Mads Lebech, administrerende direktør i Industriens Fond.

Når der skal udvælges projekter, sker det på en af to måder. Enten sker det ved, at nogen søger, fordi de har en god ide, og noget de gerne vil. Eller også efterspørger Industriens Fond projekter og viden inden for områder, der findes relevante at gøre noget ved.

”Minimum hvert andet år samler vi en blandet kreds af erhvervsledere til det, vi kalder for Inspire. Det er en hel dag, hvor vi laver en megatrendanalyse og hører hele spektret af erhvervsledere om, hvor de ser deres udfordringer. På baggrund heraf laver vi nogle temaindkaldelser, hvor vi belyser nogle af de udfordringer, hvor virksomhedslederne efterspørger mere viden, mere netværk og en ny tilgang. Virksomhedslederne kan se udfordringerne, men de har ikke nødvendigvis svarene, så her vil vi gerne have andre til at byde ind med projekter,” forklarer Mads Lebech.

E-bog: Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling?

E-bogen ‘Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling’ stiller skarpt på lederes attitude og indstilling til bæredygtighed i danske SMV-er. Med mere end +1400 besvarelser får du en spændende og fyldestgørende rapport.

E-bog for bestyrelsesmedlemmer | Asnet