Et godt råd til bestyrelseskandidater er: Spørg aldrig ind til dit bestyrelseshonorar.

Sådan lyder i hvert fald rådet fra Janet Alsø, der er ejerleder og har flere bestyrelsesposter på CV´et, til de mange yngre virksomhedsledere, der gerne vil have gang i en bestyrelseskarriere. For Janet Alsø skal bestyrelsesarbejdet være drevet af lyst og en ærlig interesse for at se virksomheder udvikle sig. Honoraret må komme senere.

Bestyrelsen hjælper med at samle op

Janet Alsø købte sig i 2015 ind i virksomheden CardioLab, som stod overfor nogle store og nødvendige forandringer. CardioLab er en virksomhed, som diagnosticerer hjertekarsygdomme ud fra ultralydsskanning med særligt fokus på blodpropper. Målet er at være med til at nedsætte antallet af blodpropper ved at sætte ind i tide med forebyggende behandling.

CardioLab var fra starten målrettet ledelseslaget i virksomheder, men Janet Alsø så muligheder i at brede kundeunderlaget ud. I dag tager CardioLab ud til virksomheder og gennemfører undersøgelserne blandt “3F´erne i skurvognene”, som Janet formulerer det.

Noget af det vigtigste for Janet, da hun overtog CardioLab var, at den professionelle bestyrelse kom på plads med det samme. Og det gjorde den. For Janet handlede det om at have nogen, som kunne hjælpe med at samle op på tingene, når hun startede noget op.

Jeg sidder selv i bestyrelser, og jeg ved hvad det kan give. Jeg har brug for nogle kompetencer, som jeg ikke sidder med selv.

Det er noget for noget – også når det gælder bestyrelseshonorar

Jeg tjener ikke penge i starten, men bygger noget op og tjener senere. Det tager tid at opbygge en virksomhed. Det tager tid at gøre det grundigt, hvis man har en idé om, at man ikke skal være ejet af en bank! Mine bestyrelsesmedlemmer er derfor ulønnede nu. Men der ligger også en klar aftale om, at de får et bestyrelseshonorar, når vi begynder at tjene penge,” fortæller Janet.

Det er selvfølgelig let at finde kandidater, som gerne vil arbejde for bestyrelseshonorarer. Men ifølge Janet er det modsat heller ikke svært at finde nogen, som vil arbejde uden.

”Det handler om, hvorvidt man er villig til at give noget, for så skal man nemlig nok få noget tilbage. Men hvis du starter med at bede om noget, er det ikke så interessant for mig,” siger Janet og fortsætter:

Det vigtigste for mig, når jeg skal finde folk til en bestyrelse er, at de har det rigtige netværk, har friheden til ikke at presse citronen før det er tid at gøre det – og at de kan bidrage aktivt med en tung mening.”

Først erfaring, så bestyrelsesarbejde

Ifølge Janet Alsø er det at sidde i en bestyrelse noget man skal lære, og det kræver noget erfaring. Derfor er det ikke en fordel at være for ung.

Der er for mange andre ting, man fokuserer på, når man er ung. Man bliver nødt til at gå ud og få sig nogle erfaringer og noget ballast i ”den virkelige verden”,” påpeger Janet. For hende er det ikke bare givet, at man ved hvad der sker i et bestyrelseslokale. Selv har hun gået i direktør- og bestyrelsesskole af den gammeldags slags, fordi hun kommer fra en familieejet virksomhed.

Jeg har siddet med som notarius på bestyrelsesmøder til at starte med, så jeg er vokset op med det arbejde. Men for andre, som ikke har prøvet det og ikke har haft den mulighed, hvor Søren skal de så lære det henne?

Janet påpeger, at arbejdet i advisory boards eller bestyrelser i mindre virksomheder ikke nødvendigvis ligner det, der bliver fortalt i lærebøgerne eller på dyre kurser. Derfor drømmer hun om på et senere tidspunkt at starte en slags bestyrelsesskole, hvor hun får hjælp fra nogle, der vil dele ud af deres erfaringer.

Det skal først og fremmest være lysten, der driver værket

“Det at være bestyrelsesmedlem er en hobby. Man gør skal gøre det, fordi man synes det er sjovt. Ikke for at blive rig. Jeg har sagt det flere gang i ASNET Board-regi: Lad være med at være grådig!  Lad være med at kigge på jeres eget honorar hele tiden, men tænk på, hvad I kan give andre,” siger Janet, der mener, at der er for stort fokus på bestyrelseshonorar.

Jeg synes, at jeg hører spørgsmålet ”Hvordan kommer jeg i en bestyrelse, og hvordan får jeg prissat det?” alt for ofte. En person, der stiller sådan et spørgsmål som det første, ville jeg personligt aldrig tage ind i min bestyrelse. Hvis de i stedet spørger ”Hvad kan jeg hjælpe dig med?”, så er det straks en anden sag,” siger Janet.

Er du enig i Janets betragtninger om bestyrelsesarbejdet, og har du lyst til at høre mere fra hende, så connect med Janet på LinkedIn her. 

Læs mere om bestyrelseshonorar og kontrakt her.