Bestyrelsen er afgørende for iværksætterens succes – viser analyse fra Vækstfonden

af | aug 2, 2018 | Bestyrelse, Din virksomhed

Det er nemt at sætte mål og have høje ambitioner for ens virksomhed. Det, der kan være svært, er at indfri dem. For de fleste virksomheder kræver ambitionerne noget kapital, som ikke er at finde i virksomheden selv. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne har mulighed for at få adgang til kapital andre steder. Et af de steder er Vækstfonden, der hjælper virksomheder med at finansiere alle typer af vækstplaner.

 

Vækstfonden kan være den manglende brik i din finansiering

Hvis SMV’er eller iværksættere står over for investeringer i udvikling, men ikke kan få den fulde finansiering i f.eks. banken, kan det give mening at søge andre steder hen i jagten på kapital. Ifølge Ghita Davidsen, erhvervskundechef i Vækstfonden i Randers, har Vækstfonden mandat til netop det:

”Vækstfonden er sat i verden for at være med til at bygge bro og være en del af en finansieringsløsning for virksomheder, så vi sikrer både vækst og udvikling. Vores fornemmeste opgave er at finde ud af, om det kan give mening, at vi er en brik i at finde en samlet finansiering – måske sammen med en bank eller nogle professionelle investorer,” fortæller Ghita.

Hvis pengeinstitutterne ikke kan komme med den fulde finansiering, kan Vækstfonden være en løftestang til at lave en samlet finansiering til virksomheden. Det kan for eksempel være at, virksomheden er nystartet og derfor ikke kan fremvise nok historik til banken, eller at virksomheden ligger uden for de store byer, og banken derfor har svært ved at være med. Her kan Vækstfonden spille en rolle. Men som Ghita understreger, kræver en finansiering dog, at der allerede ses en vækst i virksomheden.

”For os er det rigtig vigtigt, at der allerede er noget vækst. Virksomheden skal enten være i en vækstfase, og kan være udfordret af, at væksten kræver nogle penge, eller de kan have et potentiale for at skabe et vækstscenarie, der kræver en finansiering,” siger Ghita.

Ledelsen og bestyrelsen er afgørende for virksomhedens succes

Hvis vækstpotentialet er der, er der ifølge Ghita to andre faktorer, der skal være på plads for at styrke virksomhedens chancer for en finansiering. En analyse af de iværksættervirksomheder, fonden har finansieret, peger nemlig bl.a. på, at ledelseskraften og bestyrelsen er afgørende for, om virksomhederne får succes. Derfor er netop ledelsen og bestyrelsen også to af de led, som Vækstfonden tager med i den samlede vurdering, når de skal vurdere en virksomheds potentiale for finansiering.

”For vores vedkommende betyder det meget at kigge på det ledelsesteam, der sidder i virksomheden. Vi kigger både på ejeren eller ejerne, men derudover ser vi også meget gerne, at virksomheden har en professionel bestyrelse. Grunden til det er, at i mange virksomheder, hvor der sidder en ejer alene eller der kun er få ledere, som har rigtig mange forskellige kasketter på, ser vi, at det giver mening at have en professionel bestyrelse,” fortæller Ghita. For Vækstfondens vedkommende handler det om at sikre, at der er de nødvendige strategiske kompetencer til at flytte virksomheden. En egenskab som en ejerleder ikke altid kan eller bør besidde alene.

”Det er vigtigt for os, at der faktisk er en ledelse i virksomheden, som vi tror på. Den ledelse skal så gerne understøttes af en bestyrelse, der måske netop kan supplere med nogle kompetencer, som ledelsen ikke selv har,” siger Ghita og fortsætter:

”I virkeligheden handler det også om, at bestyrelsen, kan være med til at trække ejeren op på det niveau, hvor der kommer et strategisk overblik over den retning, der bliver sat og de mål, vi gerne vil nå. Det kan sikre, at man kigger lidt længere frem og får et lidt mere langsigtet perspektiv end bare driften.”

Bestyrelsen sikrer relevant sparring fra branchefolk

Udover at sikre ejeren og ledelsen den nødvendige sparring og en medstyrende hånd, så viser Vækstfondens iværksætteranalyse også, at sparring fra folk med relevant branchekendskab og erfaring kan være en stor succesfaktor for en mindre eller relativt ny virksomhed.

”Bestyrelsesmedlemmerne har tit noget branchekendskab eller nogle relationer, som kan skabe værdi for virksomheden, og det lægger vi faktisk rigtig meget vægt på,” siger Ghita. Har virksomhederne ikke allerede en bestyrelse, når de søger hjælp, er det et sted, hvor Vækstfonden ofte sætter ind. Det er nemlig afgørende at få sammensat de rette kompetencer, der kan sikre, at de midler, der findes, kan rykke virksomheden længst muligt.

”Vi kan sagtens finde på at stille krav til virksomhederne om, at de ansætter en bestyrelse for eksempel gennem en organisation som ASNET Board,” fortæller Ghita.

Læs mere om, hvordan ASNET Board kan hjælpe dig med at finde bestyrelsesmedlemmer.

Forskning fra CBS og Center for Ejerledede Virksomheder viser også, at eksterne bestyrelsesmedlemmer har en tydelig positiv effekt på virksomheder. Læs artiklen ”Ny forskning viser: Eksterne bestyrelsesmedlemmer giver den bedste effekt” her.

Skab vækst gennem en børsnotering

Der opleves for tiden en stigende interesse for børsnoteringer blandt danske virksomheder. For mange er en børsnotering en måde at skaffe kapital til virksomheden på som alternativ til f.eks. et banklån. En børsnotering medfører dog nogle helt andre krav og udfordringer, men ligeledes mange flere fordele end blot et kapitalindskud.

Læs mere om, hvilke fordele en børsnotering giver, og hvad det kræver i artiklen ”En børsnotering giver dig mere end penge til vækst”. 

 

E-bog: Skaber en bestyrelse værdi for din virksomhed?

Kan en bestyrelse skabe værdi for dig og din virksomhed? Kan du opnå effekt af en bestyrelse med eksterne medlemmer? Og hvordan sikrer du det? I denne e-bog forsøger vi at guide dig i retning af svarene på bl.a. disse spørgsmål. Er du i tvivl om bestyrelsens relevans for din virksomhed, så download e-bogen nu.

E-bog om bestyrelse | Asnet