Forskning har ført til nyt værktøj, der skal hjælpe virksomheder med planlægning af fremtidige ejerskifte og lederskab

Ejerledede virksomheder udgør over 80% af alle danske virksomheder. I løbet af det kommende årti står ca. 23.000 af de virksomheder overfor et ejerskifte i form af enten udvikling, overdragelse eller videresalg. Og mange af de her 23.000 virksomheder oplever måske at famle lidt i blinde, når de skal planlægge et ejerskifte eller et exit. Men nu er der hjælp på vej til dem!

På baggrund af forskning i danske virksomheder har Center for Ejerledede Virksomheder, Industriens Fond og INSEAD tilgængeliggjort projektet “Vækst gennem ejerskifte”. Projektets formål er at forbedre ejerskiftet i danske ejerledede virksomheder på en måde, der gavner virksomhedernes fortsatte drift og vækst. Som en del af projektet er værktøjet “ejerstrategi-kortet” udviklet. Det er et værktøj, der kan bruges til at få indsigt i, hvilke strategiske overvejelser en virksomhed kan gøre for at vælge den bedst mulige langsigtede ejer- og ledelsesstruktur.

Baggrunden for projektet

Projektet blev søsat i 2014, hvor forskningen startede. Denne forskning har ledt til, at man tre år efter kunne offentliggøre ejerstrategi-kortet som et frit tilgængeligt, anonymt og gratis værktøj til virksomhedsejere, ledere og bestyrelsesmedlemmer. Ejerstrategi-kortet bygger på en undersøgelse af 13.491 danske virksomheder, der blev gennemført i efteråret 2015 og er udviklet med håbet om at give brugerne noget lettilgængeligt og håndgribeligt materiale at arbejde ud fra.

”Vi er støttet af Industriens Fond, og derfor kan vi tilbyde det her gratis og åbent tilgængeligt. Og det synes vi jo er utroligt vigtigt, fordi det her emne i sig selv har så mange barrierer. Derfor vil vi gerne tilbyde noget, der er så nemt og med så få barriere som muligt”, fortæller Jette Poulsen Jørgensen fra Center for Ejerledede Virksomheder på CBS.

Sådan fungerer ejerstrategi-kortet

Til baggrund for ejerstrategi-kortet ligger som nævnt en undersøgelse udført på 13.491 danske virksomheder, og de virksomheder er alle sammen blevet stillet de præcis samme spørgsmål, som går igen i ejerstrategi-kortet. På den måde har man udviklet en benchmarking database således, at dem, der bruger værktøjer bliver målt op imod de 13.491 andre virksomheder. Værktøjet er gratis og simpelt at bruge og fungerer på følgende måde:

Du svarer på 27 spørgsmål, som omhandler

– Dine ejerressourcer. Du svarer på en række spørgsmål om de mere bløde ressourcer i forhold til, hvilken værdi du skaber som ejerleder så som den styrke dit professionelle netværk tilfører virksomheden, dit familienavn, brandets historie o.l. Du svarer endvidere på, hvilke værdier du selv repræsenterer f.eks. i din ledelse.

– Virksomhedens udfordringer. Der kigges på en række udfordringer indenfor branchen og dennes udvikling, konkurrencen og regler, love og regulativer. Herudover kigges der på, hvordan udfordringerne ser ud internt i virksomheden.

Når du har svaret på spørgsmålene, får du en rapport på ca. 15 sider, hvor du får et overblik over dig selv, og hvordan du har svaret sammenlignet med andre i samme branche, størrelsesorden og region.

”Her skriver vi så lidt om, hvad du skal være opmærksom på i forhold til de udfordringer, der ligger for dig. I rapporten får du egentlig både en form for diagnose for, hvordan situationen ser ud på baggrund af dine svar, og så får du nogle handlingsanvisninger til, hvis du står og skal planlægge et ejerskifte eller et exit indenfor et vist antal år. Du får nogle kommentarer på, hvad det er du skal være opmærksom på alt efter hvilken type for ejerskifte du står over for”, forklarer Jette.

Ejerstrategi-kortet forsøger at placere dig efter hvor du er nu, og så ved du typisk selv, hvor du gerne vil hen. Herudfra får altså hjælp til en exit-strategi. I projektet arbejdes der med fire exit-muligheder, nemlig 1) generationsskifte indenfor familie eller medarbejdere, 2) helt salg af virksomheden, 3) flere medinvestorer, eller 4) ansættelse af en professionel ledelse. Jette fortsætter:

”Det vi gerne vil er at gøre nogle lidt fluffy overvejelser om noget, der ligger ude i fremtiden til noget mere håndgribeligt. Vi prøver selvfølgelig altid at pege på det rigtige, og lykkes det, kan der være tusind grunde hertil, men der kan også være tusind grunde til, at vi ikke lige præcis peger på det rigtige. Men vi sætter i hvert fald nogle tanker i gang. Og de ting vi peger på vil jo typisk være nogle diskussioner, der ligger i en bestyrelse. Men der er jo også mange virksomheder, der ikke har en bestyrelse, og så kan der måske være grund for at overveje at ansætte en professionel bestyrelse.”

Er du blevet nysgerrig på projektet, kan du læse mere om ejerstrategi-kortet her.

Har du brug for vejledning til dit valg af bestyrelsesmedlemmer, så læs med her.

Vidste du at…

sideløbende med projektet Vækst gennem ejerskifte har Center for Ejerledede Virksomheder, ført an af leder Niels Westergård-Nielsen, også stået i spidsen for ny forskning, der bl.a. har undersøgt effekten af bestyrelser hos danske virksomheder. Vi har haft en snak med Niels Westergård-Nielsen, hvilket har ført til en artikel, der løfter sløret for nogle af resultaterne af den nye forskning. Læs artiklen “Ny forskning viser: Eksterne bestyrelsesmedlemmer giver den bedste effekt” her.