Når et selskab eller en forening bliver stiftet, er det bestemt af selskabsloven, at der skal udformes vedtægter i samme omgang. Vedtægterne kan helt enkelt beskrives som de retningslinjer, der styrer selskabets ageren fremadrettet, og her er der nogle krav, der skal...